Home Events Gezamenlijk voor Gezonde Regio's

10 juni 2021, 10:00-12:30 uur

Gezamenlijk voor Gezonde Regio's

Zoom meeting

Alles is Gezondheid, Institute for Positive Health en de Topsector Life Sciences & Health nodigen je van harte uit voor de online bijeenkomst “Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s” op donderdag 10 juni, 10:00-12:30. 

Samen met jullie realiseren we dit jaar nog meer gezonde regio’s, en bouwen we voort op de lerende gemeenschap die ontstaat, waarin lokale, regionale en landelijke partijen elkaar vinden! Op 10 juni… 

  • ... Presenteren de regio's hun doorbraken!                             
  • ... Leren we met elkaar van verhalen over wat er wel werkte en ook wat er niet werkte
  • ... Delen we leervragen en wensen op de bouwstenen (Monitoring, Bekostiging, Samenwerking, Data/ICT en Lerend Vermogen)

Gezamenlijk gezondheid oppakken is een uitdaging. Maar met de gedeelde kennis en ervaring kunnen we samen hier stappen in maken. We hopen je dan ook bij deze bijeenkomst te mogen verwelkomen! 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het aanmeldformulier. Heb je je al eerder aangemeld, dan hoeft dit niet nog een keer.  De Zoom gegevens voor deze online bijeenkomst zullen t.z.t. via de mail worden verstrekt. 

online
gratis

Opening door Carmen van Vilsteren (Topsector Life Sciences & Health)

Nieuwe regio’s stellen zich voor
Ze vertellen aan welke doorbraak ze werken, hoe ze dit aanpakken, en wat het betekent om onderdeel te zijn van een bredere lerende community.

Workshops – bouwstenen
We splitsen op in de bouwstenen (Monitoring, Bekostiging, Samenwerking, Data/ICT en Lerend Vermogen). In de bouwsteen-workshops komen mensen uit de praktijk, wetenschap en beleid samen om op thema te verdiepen. De workshops worden verzorgd door thema experts.

Introductie 1SociaalDomein
Wil je na afloop van de sessie door kunnen praten over de bouwstenen en meer van elkaar leren? Dat kan straks via 1SociaalDomein! We geven een korte rondleiding op dit platform.

Afsluiting

Health Valley Partners