Home Events Goede of beschikbare zorg?

14 juni 2019, 13.00 - 16.30 uur

Goede of beschikbare zorg?

Dialoogbijeenkomst

Onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras, gaan zorgprofessionals, patiënten, lokale bestuurders, burgers en beleidsmakers met elkaar in gesprek over: De landelijke kwaliteitseisen en de gevolgen voor de toegankelijkheid van zorg in de regio. Deze dialoogbijeenkomst wordt georganiseerd door de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland. 

Spanningsveld kwaliteit - toegankelijkheid

Landelijke kwaliteitsstandaarden bevatten vaak volumenormen en eisen op het gebied van personeel en beschikbaarheid van functies. Dit is bijvoorbeeld het geval bij geboortezorg, spoedzorg, intensieve zorg en oncologie.
Dit kwaliteitsbeleid leidt in veel gevallen tot concentratie van complexe zorg in (supra-)regionale centra. Concentratie van zorg kan bredere gevolgen hebben voor het zorgaanbod. Vooral in dunbevolkte, maar ook in dichtbevolkte regio’s kan de beschikbaarheid van sommige vormen van zorg in gevaar komen. Dit zorgt voor spanning tussen landelijke kwaliteitseisen en toegankelijkheid van zorg in regionale context.
 
Deze spanning staat ook in de belangstelling van de politiek.
Minister Bruins heeft, na aandringen van de Tweede Kamer, het Zorginstituut gevraagd om bij het Kwaliteitskader Spoedzorg aandacht te besteden aan de balans tussen kwaliteit en toegankelijkheid. Dit vraagt om een visie over hoe we om moeten gaan met deze spanning.

U bent van harte uitgenodigd om tijdens deze middag met ons mee te denken en het dialoog aan te gaan!
Stadion De Galgenwaard, Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht
gratis
unnamed.jpg

static

Stadion De Galgenwaard
Herculesplein 241
3584 AA Utrecht

Health Valley Partners