Home Events Groeiplan MedTechNL & eCMC

01 juli 2021, 16.00 - 17.00 uur

Groeiplan MedTechNL & eCMC

Webinar

Op dit moment wordt er met vereende krachten gewerkt aan een nationaal Groeifonds voorstel over medische technologie, genaamd MedTechNL. In MedTechNL wordt de transitie naar nieuwe zorg beschreven met drie zorgconcepten rondom het individu die mogelijk worden gemaakt door medische technologie:

  1. Voorkomen en vroeg diagnosticeren,
  2. Behandelen met minimale schadelast,
  3. Monitoren en behandelen in eigen leefomgeving.

Binnen dit programma worden er met een aantal applicatiedomeinen gewerkt, en een aantal innovatieprogramma’s. Eén van de belangrijkste innovatieprogramma’s hierbinnen is voor het ontwikkelen van nieuwe key enabling medical technologies, waarin specifieke infrastructuur worden opgezet voor specifieke technologie gebieden in de vroege TRL fase. Specifiek wordt er infrastructuur opgezet voor fotonica, ultrasound, in-vitro diagnostiek en remote patiënt monitoring. In de bijlage treft u een overzicht van de grote lijnen van dit voorstel.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het programma over Remote Patient Monitoring (RPM). Dit MedTech NL consortium kan met een financiële injectie van het Groeifonds een grote stap zetten naar de realisatie en opschaling van RPM, omdat het consortium bestaat uit verschillende organisaties die (internationaal) expert zijn op de verschillende benoemde deelgebieden waarop innovatie nodig is. Specifiek wordt er hier een infrastructuur gebouwd, een Expert Centre for Monitoring & Coaching (eCMC; founding  fathers UTwente, TNO, NeLL) met een sterke nationale samenwerking dat expertise bundelt en aanbiedt om eHealth toepassingen op het gebied van monitoring snel, effectief en succesvol naar de markt te begeleiden. Hiertoe richt zij haar activiteiten langs drie assen: op user centered Technologie (sensing, data analyse en human computer interaction), ondersteunende infrastructuur (integrale data infrastructuur, simulatie omgevingen en een keten van living labs) en ondersteunende diensten (user centered design, legal & ethics en user studies, HTA, digital health literacy en gedragsbeïnvloeding).

U kunt het webinar bijwonen op het genoemde tijdstip en datum door te drukken op de volgende link: https://utwente-nl.zoom.us/j/81460387902.

Lees ook: Samenvatting Groeiplan MedTechNL

online
gratis
1-7-2021 00:00:00

Health Valley Partners