Home Events TFHC | Health Missie naar het Verenigd Koninkrijk

27 maart 2017

TFHC | Health Missie naar het Verenigd Koninkrijk

Van 27 t/m 30 maart organiseert de Task Force Health Care (TFHC) i.s.m. de NBSO Manchester een health missie naar het Verenigd Koninkrijk voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector.
 
Kansen in het Verenigd Koninkrijk
Het VK is een markt met ruim 65 miljoen zorgbehoevenden. Jaarlijks geeft het VK meer dan £140 miljard (9% van het BNP) uit aan zorg. Om te anticiperen op een sterk vergrijzende bevolking en toenemende zorgkosten reorganiseren de publieke National Health Services (NHS) zichzelf. Hierdoor neemt de behoefte aan innovatieve zorgoplossingen toe, welke de toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg verbeteren.
 
NHS is de grootste inkoper van medische apparatuur en geeft op jaarbasis circa £20 miljard uit aan goederen en diensten. De NHS werkt met decentrale inkooporganisaties en frameworks om zorg(middelen) op landelijk en lokaal niveau in te kunnen kopen. Steden zoals Manchester hebben middels de ‘Devolution Deals’ zelf beschikking over de zorgbudgetten en de wijze waarop ingekocht wordt.
 
Ouderenzorg en sociale zorg worden vooralsnog niet door de NHS aangeboden, maar via private aanbieders. Het marktaandeel van deze private ziekenhuizen neemt de laatste jaren aanzienlijk toe vanwege lange wachtlijsten, bed blocking en beperkte mogelijkheden voor thuiszorg. Deze en andere ontwikkelingen maken dat er steeds meer ruimte en kansen zijn voor buitenlandse aanbieders van zorgoplossingen.
 
Hierbij treft u reeds de samenvattingen van de sectorschetsen Medische Technologie en E-health in relatie tot het VK. De volledige rapporten zijn op te vragen via een bericht aan ondergetekende.
 
Voor wie is het bezoek interessant?
Bedrijven en kennisinstellingen actief in de healthcare sector en met name (maar niet uitsluitend) werkzaam op het gebied van:
·         Medical Devices: producten t.b.v. medische zorg zoals apparaten, instrumenten, hulpmiddelen, implantaten, gebruiksartikelen en toebehoren.
·         Hospital Build*: producten en diensten t.b.v. met name de inrichting van ziekenhuizen en/of operatiekamers.
·         Mobility & Vitality: producten en diensten t.b.v. met name ouderen- en gehandicaptenzorg om patiënten zo lang mogelijk zelfstandig (thuis) te laten leven en bewegen.
 
*Voor bedrijven die actief zijn op het gebied van ziekenhuizenbouw zal in Q2 tevens een handelsmissie worden georganiseerd. Hierover volgt later meer informatie.
 
Kosten en aanmelden
De kosten voor deelname aan de health missie bedragen €1.250,- voor TFHC-leden en 1.750,- voor niet-leden. Bedragen zijn exclusief BTW en exclusief uw reis- en verblijfskosten.
 
50% Korting: Mogelijk komt u in aanmerking voor een SIB missievoucher die vanuit RVO.nl wordt aangeboden. Met een missievoucher krijgt u een financiële tegemoetkoming op de deelnamekosten. De voorwaarden om hiervoor als MKB-bedrijf in aanmerking te komen, zijn:
·         Uw export bedraagt momenteel minder dan 25% van uw totale omzet
·         Uw bedrijf staat niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van een missievoucher.
 
U kunt zich tot uiterlijk 15 februari aanmelden voor de missie via dit aanmeldformulier.
 
Deelnemersbijeenkomst
Om het gezamenlijke en uw individuele succes van de missie te vergroten, organiseren wij voorafgaand en ter voorbereiding een deelnemersbijeenkomst op 20 maart a.s. in Nederland.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de Health Missie naar het VK kunt u contact opnemen met Mieke Flierhuis:mieke.flierhuis@tfhc.nl / T: 070 21 99 009.
 
Voor meer informatie over de Britse markt en de kansen kunt u contact opnemen met Roxana de Raad van de NBSO Manchester: roxana.deraad@nbso-manchester.co.uk / T: +44 161 8136033.
 
Londen, Birmingham, Manchester , , Verenigd Koninkrijk
 €1.250,- voor TFHC-leden, €1.750,- voor niet-led
Aanmelden
Wat kunt u verwachten?
Deze missie geeft u in korte tijd veel inzicht over de situatie en mogelijkheden in het VK betreffende de gezondheidszorg en brengt u in direct contact met relevante partijen. Het bezoek omvat onder andere (de voorgenomen activiteiten zijn voor verandering vatbaar):
1.       Collectieve bezoeken aan belangrijke stakeholders, zoals NHS England, NICE, NIHR, LSH clusters en tevens enkele publieke en private ziekenhuizen.
2.       Matchmaking ter plaatse met relevante partijen. De matchmaking wordt verzorgd door de NBSO i.s.m. lokale brancheverenigingen.
3.       Beursbezoek aan de Naidex, de grootste Britse beurs op het gebied van ouderen- en gehandicaptenzorg: http://www.naidex.co.uk/trade/
4.       Netwerkreceptie waar u op een laagdrempelige manier in contact kunt komen met Britse stakeholders en potentiele partners.
5.       Kennisdeling en mogelijke samenwerking met de Nederlandse organisaties binnen de delegatie.
6.       Begeleiding en ondersteuning door de TFHC (sector specialist) en de NBSO Manchester (Engeland specialist).
 

Task Force Health Care TFHC

Meer over deze partner

static

Londen, Birmingham, Manchester

Verenigd Koninkrijk

Health Valley Partners

RSS 2.0