Home Events eHealth & Business

04 juli 2019

eHealth & Business

Impactvol ondernemen in de wijk

‘De juiste zorg op de juiste plek’ dat is waar het om gaat tijdens deze bijeenkomst. Impactvolle ondernemers, als apotheker Mark Slager en fysiotherapeut Jelte Noordman, vertellen hoe zij succesvol samenwerken met zorginstellingen, bedrijven en kennisinstellingen om tot efficiënte en kwalitatief goede zorg in de wijk te komen. Vanuit investeerders-perspectief schetst Douwe Jippes de visie van Healthy.Capital. 
 
In de werksessies ga je zelf aan de slag met het vormgeven van pre-validatie. Centraal hierin staan nieuwe (e)Health ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van eten, bewegen en slapen, gekoppeld aan actuele problemen in de wijk.
 
Ben jij ondernemer, zorgverlener, werkzaam bij een gemeente of anderszins geïnteresseerd in deze thema’s en wil je geïnspireerd worden, nieuwe verbindingen leggen en tot actie overgaan? Kom dan naar deze bijeenkomst en doe mee!


In samenwerking met Economic Board Utrecht en Uzelf
 
The Grid, Europalaan 100, 3526 KS Utrecht
gratis
63 deelnemers
13.00 uur Ontvangst

13.15 uur Opening 
Door: Marc Kalf, Health Valley en Joep Janssen, Uzelf

13.30 uur Validatie-scan vanuit investeerder.
Door: Douwe Jippes Healthy.Capital

13.45 uur Best practice van ondernemers de wijk op gebied van eten | slapen | bewegen
Door: Mark Slager, Apotheker en Jelte Noordman, FysioKracht

14.30 uur Pauze

14.45 uur Hoe geef je pre-validatie vorm?

Door: Klaas Jan Bolt Uzelf  

15.00 uur Start werksessies 16.30 uur Plenair Take-away message!

16.45 uur Netwerkborrel
Mark Slager
Jelte Noordman
Klaas Jan Bolt
Douwe Jippes 

Pilot voor ouderen in beweging in Utrecht Hoograven?

Impactvol ondernemen in de wijk voor goede zorg

Hoe kom je tot efficiënte en kwalitatief goede zorg in de wijk? Met de focus op bewegen: hoe stimuleer je bewegen bij ouderen die al zorg gebruiken? Op donderdagmiddag 4 juli 2019 gingen ondernemers, zorgverleners, gemeente-medewerkers en in zelfzorg geïnteresseerden hiermee aan de slag. Resultaat? In anderhalf uur waren de belangrijkste betrokken partijen in kaart gebracht, evenals de onderzoeksvragen. In Hoograven bestaat de ambitie een prevalidatie te starten met de zelfzorginnovatie Senior-Live! In vijftig dagen gaan minimaal vijftig ouderen de ehealth oplossing testen op effectiviteit: de FastForward50, ontworpen door Uzelf.

Bijna zeventig enthousiaste deelnemers hadden zich gemeld in The Grid in Utrecht. Zij waren daar op uitnodiging van Health Valley. Uzelf en de EBU ontwikkelden het programma dat plenair aandacht schonk aan ondernemen in de wijk. Hoe doe je dat met als doel: gepaste zorg dichtbij de burger? Zorg rond de thema’s slapen, eten en bewegen.

Hoograven in beweging
Ilona van Nes (medewerker Buurtteams Utrecht, partner van Incluzio) schetste de situatie dat ouderen in de wijk te weinig bewegen. 

Ilona van Nes: “Het betreft vaak mensen die minder mobiel zijn en weinig buitenshuis komen. Zij maken al gebruik van wijkverpleging, Buurtteams, sociaal makelaars. Buurtteams Utrecht (wijk Hoograven) wil graag deze ouderen stimuleren om te bewegen maar hoe pakken we dat aan?”

Erick Schydlowski en Silke Bellefleur van Senior-Live pitchte een potentiële oplossing. Senior-Live biedt een online fitnessprogramma voor senioren. Vanuit hun huiskamer kunnen zij deelnemen aan een fitnessprogramma van een half uur.

Online samen trainen
Senior-Live gebruikt een online omgeving in zoom (een soort skype). Deelnemers aan het programma loggen in, evenals de docent. Zij kunnen elkaar zien. Op aanwijzing van de docent voeren de ouderen oefeningen uit en krijgen zij persoonlijk advies en ondersteuning als dat nodig is. Voorwaarden zijn digitaal vaardige deelnemers zijn en beschikbare computer en wifi.

Tijdens de werksessie brachten de deelnemers de belangrijkste stakeholders in kaart: naast de oudere inwoners zelf, partijen als wijkverpleging, huisarts, fysiotherapeut, familie, sociaal makelaars, Buurtteams, woningbouwverenigingen, gemeente, zorgverzekeraar. Daarna beschreven zij voor Senior-Live per stakeholder de onderzoeksvragen. Na anderhalf uur kwamen zij uit bij de ambitie voor een onderzoek naar effectiviteit met Senior-Live in de wijk Hoograven (FF50).

De andere twee werksessies betroffen slapen en (onder)voeding. Hoe (her)ontwerp je de juiste slaapzorg op de juiste plek? En hoe ga je om met ondervoeding bij ouderen?

De juiste slaapzorg dichtbij
Huisarts Bart van Pinxteren van De Slaapstraat in Utrecht legde uit, dat mensen vaak te lang doorlopen met slaapklachten. Huisartsen verrichten nog onvoldoende diagnostiek en handelingen zodat de ziekenhuiszorg snel tekortschiet.

Deelnemers volgden drie verschillende patiënten op hun huidige slaap-zorgroute. Welke activiteiten ondernemen zij en welke hulp ontvangen zij? Wat zou een ideale route zijn? De komende maanden zullen deelnemers inzoomen op verschillende gewenste activiteiten en de bekostiging daarvan. Deelnemers waren: de Slaapstraat; Vital Innovators; de slaapcentra van het St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis; zelfzorginnovaties als Slaapmakend, sleep coach Lyla, Somnox, Manglemoose, Saltro, Mediq, Jaimes en Karify; een patiënt die lijdt aan slapeloosheid en een Mensendieck therapeut.

Ondervoede ouderen in de wijk
Peter Nobels (Hogeschool Utrecht) vertelde over ondervoeding bij oudere mensen. Hogeschool Utrecht werkt aan een oplossing die communicatie en informatie-uitwisseling rond dit thema mogelijk maakt. Onderzoekers gaan ervan uit, dat goede en voldoende voeding bijdraagt aan zelfredzaamheid. Ondervoeding bij ouderen betekent vaak een tekort aan eiwitten. Als we ouder worden neemt de behoefte aan eten af maar de behoefte aan eiwitten neemt toe. Eiwitrijke voeding aanbieden ligt dan voor de hand. De toehoorders bespraken welke partijen belangrijk zijn bij het zoeken naar een oplossing voor ondervoeding bij ouderen. Uzelf verbindt voor samen werken aan gezondheid
Al met al een boeiende middag waarop deelnemers stoeiden met actuele vragen rond zelfzorg in de wijk. Hoe kunnen nieuwe (e-)health ontwikkelingen bijdragen aan een oplossing en hoe breng je die bijdrage in kaart? Health Valley, Uzelf en EBU kijken terug op een middag waarop vele verbindingen zijn gelegd. De route loopt verder via het samen werken aan gezondheid. Een vervolgbijeenkomst staat gepland in november 2019.


Meer informatie:
Slaapstraat leert diagnose stellen en behandelen
Prevalidatie FastForward50

Uzelf-dotslash-7505.jpg

Uzelf-dotslash-7601.jpg

Uzelf-dotslash-7605.jpg

Uzelf-dotslash-7610.jpg

Uzelf-dotslash-7506.jpg

Uzelf-dotslash-7545.jpg
 

static

The Grid
Europalaan 100
3526 KS Utrecht

4-7-2019 00:00:00

Health Valley Partners