Home Events Implementatie van eHealth 2021

14 januari 2021

Implementatie van eHealth 2021

Masterclassreeks

Van papier naar praktijk

HealthValleyAcademy.png


Digitale zorginnovatie gaat vrijwel altijd gepaard met organisatieverandering. Een van de grootste valkuilen in eHealth-trajecten is dan ook de onderschatting van de organisatorische impact. Hoe krijg je de eHealth-toepassingen van papier naar de praktijk?
 

Masterclassreeks 'Implementatie van eHealth'

Health Valley Netherlands en Buro Wisselstroom hebben samen met andere netwerkpartners de Masterclassreeks ‘Implementatie van eHealth’ van Health Valley Academy ontwikkeld waarin de focus ligt op een succesvolle implementatie van eHealth. Momenteel verbeteren we het voorlopige programma met kennis-  en ervaringsdeskundigen zodat het nog beter aansluit bij de behoeftes uit het veld. Daarnaast versterken we de samenwerking met communicatie- en netwerkpartners. De eerste Masterclass ‘Implementatie van eHealth’ is gestart in september 2019. De tweede reeks start begin 2021. De inschrijving daarvoor is nu geopend. 
 

Voor wie?

Projectleiders, programmamanagers, innovatiemanagers en -adviseurs of andere managers, adviseurs en specialisten uit de zorg die verantwoordelijk zijn voor eHealth of innovatie bij zorgorganisaties in Nederland.
 

Hoe?

De masterclassreeks zal bestaan uit praktisch toepasbare theorie en casuïstiek uit de zorg. In kleine interactieve sessies met minimaal 10 en maximaal 25 collega (zorg)professionals ga je aan de slag. De masterclass omvat zes blokken verdeeld over 9 dagen, die je als deelnemer doorloopt  aan de hand van eHealth-problematiek uit je eigen organisatie. De leerdagen worden drie keer op twee aansluitende dagen met overnachting (en avondprogramma) georganiseerd. 

Data

  • 14 januari 2021
  • 4-5 februari 2021 (met overnachting)
  • 8-9 april 2021 (met overnachting)
  • 11 maart 2021 (Health Valley Event)
  • 13-14 mei 2021 (met overnachting)
  • 3 juni 2021

Kosten

De prijs van de masterclass is exclusief btw en inclusief alle overnachtingen met bijbehorend ontbijt, diner, lunch en borrel gedurende alle dagen.

  •  € 3.975,- exclusief BTW (partners van Health Valley ontvangen 25% korting op de deelnameprijs). 

Alle deelnemers ontvangen een gratis toegangsbewijs voor het Health Valley Event in 2021. Het grootste zorginnovatiecongres in Nederland waar je onder andere op het gebied van eHealth weer helemaal bijgepraat wordt.
 

Meer informatie

  • Download of bekijk de opleidingsbrochure (binnenkort) voor uitgebreide informatie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marc Kalf, innovatiemanager via m.kalf@healthvalley.nl of 06-22 38 93 23.
  • Bekijk hier de voorwaarden voor deelname aan de masterclassreeks.   


     Huisstijl-Health-Valley-Academy-Masterclass-(3).png            Huisstijl-Health-Valley-Academy-Masterclass-(3).png

De masterclasses worden gegeven in Hotel en Conferentiecentrum Bergse Bossen. 

vanaf € 3.975,-
0 deelnemers

Visie en strategie

Vragen die beantwoord worden: Wat is het belang van visie en strategie in relatie tot implementatie van eHealth? Hoe onderzoek je de behoeften van cliënten/patiënten, medewerkers en het management/bestuur? Waar en hoe loont de toepassing van eHealth het meest? En hoe creëer je draagvlak voor je visie en strategie in je organisatie?


Planvorming en inkoop 

Vragen die beantwoord worden: Hoe maak je een goed plan van aanpak voor een organisatieverandering? Hoe breng je de sociale, organisatorische en financiële impact van de verandering in kaart? Hoe beslis je met welke leveranciers je in zee gaat? Hoe geef je je projectorganisatie vorm? Hoe breng je de ambities ten aanzien van het eHealthproject in kaart en welk commitment wordt er gevraagd? En hoe kom je tot een onderbouwd besluit voor realisatie van de plannen?


Ontwikkeling en implementatie organisatieverandering

Vragen die beantwoord worden: Hoe maak je de vertaalslag van jouw visie en strategie naar de praktijk? En hoe bewerkstellig je organisatieverandering? Wat is het belang van cocreatie met medewerkers en cliënten/patiënten en hoe pas je dit toe in je volledige implementatietraject? Wat is psychologie van beïnvloeding en hoe verleid je iemand die hulp zoekt, gebruik te maken van jouw online interventie? Hoe definieer je kwaliteit in relatie tot de inzet van digitale zorginnovaties? Plus, welke privacy-, veiligheids- en juridische vraagstukken zijn van belang en hoe ga je daarmee om? 


Uitvoering en evaluatie 

In deze masterclass presenteer je je voorstel voor de implementatie van een eHealthtraject in de eigen organisatie. Vragen die beantwoord worden: Hoe breng je de eHealth-toepassing tot uitvoering? Wat is wereldwijd de stand van zaken ten aanzien van onderzoek naar eHealth? Wat betekent de inzet van eHealth voor de benodigde kennis, vaardigheden en attitude van medewerkers en hoe richt je evaluatie en intervisie hierop in?


Opschaling

Vragen die beantwoord worden: Hoe pas je de eHealth-toepassing breder in de organisatie toe? Wat is de rol van het management? Hoe zorg je voor structurele bekostiging van de gekozen innovatie? En hoe zorg je voor de juiste structuur om de vertaalslag te maken van experimentele inzet (project) naar organisatiebrede schaal? Hoe weet je of datgene wat je gestandaardiseerd hebt, voldoende past op elke afdeling? En hoe zorg je vervolgens dat de toepassing structureel gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk?
 

Marc Kalf, Wouter Wolters, Sanne van der Hagen. 
Bekijk binnenkort een overzicht van sprekers met een korte biografie, organisatie en functie. 
 

static

Hotel Bergse Bossen
Traaij 299
3971 GM Driebergen

Health Valley Partners