Home Events Implementatie van eHealth 2021-2022

10 juni 2021

Implementatie van eHealth 2021-2022

Masterclassreeks

Health-Valley-Academy.png

eHealth. Ja, maar hoe?

Succesvolle eHealth-implementaties bestaan voor 25% uit technologische innovatie en voor 75% uit sociale innovatie. 

Veel mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Soms niet op het juiste moment, niet op de juiste plek of niet passend bij de behoefte die ze op dat moment hebben. Bijvoorbeeld als gevolg van de toenemende zorgvraag en de arbeidsmarktproblematiek. En soms kan de kwaliteit simpelweg beter door zorg slimmer te organiseren. Innovatie en digitalisering kan helpen zorg en dienstverlening zo plezierig, efficiënt en effectief mogelijk te maken zowel voor de patienten en clienten als voor de de zorgprofessionals. 

Van het nut of belang van eHealth hoeven we je waarschijnlijk niet meer te overtuigen. Ideeën zijn er binnen je zorgorganisatie volop. Enthousiaste collega’s eveneens. Uit de eHealth monitors van Nictiz en NIVEL van de afgelopen jaren blijkt echter, dat ondanks een steeds breder wordend enthousiasme, het gebruik nog altijd achterblijft bij het aanbod. Door het gebrek aan een goede implementatie stranden veel eHealth projecten vroegtijdig en wegen investeringen niet op tegen de resultaten. Belangrijke redenen daarvoor zijn gebrek aan visie en strategie (zoals ook opgemerkt door de Inspectie), randvoorwaarden en facilitering van gebruikers. Ook ontbreekt het intern vaak aan competenties, kennis, tijd en draagvlak in de eigen zorgorganisatie om eHealth oplossingen te kunnen implementeren. Maar hoe pak je dan implementatie van eHealth aan binnen je zorgorganisatie? Van papier naar praktijk? 

Masterclassreeks ‘Implementatie van eHealth’

Health Valley en Buro Wisselstroom hebben samen met andere netwerkpartners de Masterclassreeks ‘Implementatie van eHealth’ ontwikkeld en bieden deze in 2021 opnieuw aan. In deze exclusieve masterclassreeks die voor het eerst geïntroduceerd werd in 2019, leerden de eerste groep programmamanagers, projectleiders en -managers eHealth succesvol te implementeren. De eerste Masterclass ‘Implementatie van eHealth’ is gestart in september 2019. De tweede reeks start begin 2021. De inschrijving daarvoor is nu geopend. 

Wat leer je?

De focus ligt op een succesvolle implementatie van innovaties (waaronder eHealth). Je leert eHealth succesvol te implementeren in de praktijk. Je ontdekt welke stappen er op sociaal en technisch vlak genomen moeten worden. En je leert vorm te geven aan de organisatieverandering die daarmee gepaard gaat. Daaraan gekoppeld leer je de noodzaak tot verandering over te brengen in alle lagen van de organisatie. Met als resultaat dat verandermanagement, -trajecten en -processen goed worden ingezet om de innovatie te begeleiden. Ook wordt in het programma aandacht besteed aan ‘persoonlijke ontwikkeling’ om je eigen kracht en competenties in kaart te brengen en te verbeteren. En om voor een succesvolle implementatie optimaal gebruik te maken van een gebalanceerde teamsamenstelling.

"De Masterclass biedt je veel nieuwe inzichten in hoe je op een hele slimme manier met innovaties kan omgaan. Het is nodig om op een andere manier naar processen te kijken, zodat je een grotere kans hebt dat de implementatie succesvol gaat verlopen."
~ Jeroen Mattheijer, Senior P&O projectleider & adviseur, Albert Schweitzer ziekenhuis (bekijk video testimonial)

Hoe?

De masterclasses bestaan uit praktisch toepasbare theorie en casuïstiek uit de zorg. In kleine interactieve sessies met minimaal 10 en maximaal 25 collega (zorg)professionals ga je aan de slag. De masterclass omvat vijf blokken verdeeld over 9 dagen, die je als deelnemer doorloopt aan de hand van eHealth-problematiek uit je eigen organisatie. De masterclassreeks bevat onder andere drie keer twee aansluitende dagen met overnachting, diner en ontbijt. 

Locatie

De masterclassreeks wordt gegeven in een prachtig gelegen Hotel Bergse Bossen op de Utrechtse Heuvelrug in het midden van Nederland (Traaij 299, 3971 GM Driebergen-Rijsenburg). Hier kun je je in alle rust volledig richten op de masterclasses. De overnachtingen zijn ook op deze locatie. Een keer vindt de bijeenkomst plaats tijdens het Health Valley Event in Nijmegen.

Voor wie?

Projectleiders, innovatiemanagers en programmamanagers bij zorgorganisaties in Nederland. 

Wat levert de masterclass je op?

 • Je wordt specialist in de implementatie van eHealth en zorginnovaties.
 • Je doet diepgaande kennis op van verandermanagement en van methodieken die ingezet kunnen worden om veranderingen in te bedden in de organisatie.
 • Je krijgt concrete handvatten die direct toegepast kunnen worden om eHealth te implementeren in de eigen organisatie.
 • Je hebt geleerd aan de hand van casussen hoe je eHealth kunt implementeren
 • Je beschikt over een netwerk van implementatiedeskundigen om ervaringen te delen.

“De Masterclass heeft mij kennis en plezier opgeleverd in datgene wat ik doe. Plezier en inspiratie vooral omdat ik collega’s uit andere zorgorganisaties heb ontmoet die veel ideeën met zich meebrengen over hoe het ook kan.”
~ Annelies Baak, Projectleider I & A Philadelphia Zorg
 (bekijk video testimonial)

Data

 • 10 juni 2021 (Bergse Bossen) 
 • 9 en 10 september 2021 (met overnachting, Bergse Bossen) 
 • 4 en 5 november 2021 (met overnachting,  Bergse Bossen) 
 • 20 en 21 januari 2022 (met overnachting, Bergse Bossen) 
 • 17 februari 2022 (Bergse Bossen) 
 • 17 maart 2022: Health Valley Event

Accreditering

Accreditering van de Masterclass ‘Implementatie van eHealth’ is in aanvraag bij V&VN.

Kosten

De prijs van de masterclass is € 4.499,00 exclusief btw en inclusief alle overnachtingen met bijbehorend ontbijt, diner, lunch en borrel gedurende alle dagen. 

Alle deelnemers ontvangen een gratis toegangsbewijs voor het Health Valley Event in maart 2021. Het grootste zorginnovatiecongres in Nederland waar je onder andere op het gebied van eHealth weer helemaal bijgepraat wordt en een besloten sessie voor innovatie verantwoordelijken uit de zorg kunt bijwonen. 

Interesse? 

Voor meer informatie, bekijk deze brochure of neem contact op met Marc Kalf, nationaal ecosysteem directeur, via m.kalf@healthvalley.nl of 06-22 38 93 23. Bekijk hier de voorwaarden voor deelname aan de masterclassreeks. 

Health-Valley-Netherlands-Buro-Wisselstroom.png

De masterclasses worden gegeven in Hotel en Conferentiecentrum Bergse Bossen. 

€ 4.499,00,-
17 deelnemers

Blok 1: Visie en strategie

Vragen die beantwoord worden: Wat is het belang van visie en strategie in relatie tot implementatie van eHealth? Hoe onderzoek je de behoeften van cliënten/patiënten, medewerkers en het management/bestuur? Waar en hoe loont de toepassing van eHealth het meest? Hoe maak je een innovatiekader? En hoe creëer je draagvlak voor je visie en strategie in je organisatie?

Blok 2: Planvorming en inkoop

Vragen die beantwoord worden: Hoe maak je een goed plan van aanpak voor een organisatieverandering? Hoe breng je de sociale, organisatorische en financiële impact van de verandering in kaart? Hoe beslis je met welke leveranciers je in zee gaat? Hoe geef je je projectorganisatie vorm? Hoe breng je de ambities ten aanzien van het eHealthproject in kaart en welk commitment wordt er gevraagd? En hoe kom je tot een onderbouwd besluit voor realisatie van de plannen?

Blok 3: Ontwikkeling en implementatie organisatieverandering

Vragen die beantwoord worden: Hoe maak je de vertaalslag van jouw visie en strategie naar de praktijk? En hoe bewerkstellig je organisatieverandering? Wat is het belang van cocreatie met medewerkers en cliënten/patiënten en hoe pas je dit toe in je volledige implementatietraject? Hoe zorg je met goede projectcommunicatie ervoor dat alle betrokkenen goed betrokken blijven? Hoe kun je mensen goed voorbereiden op de toekomstige praktijk? Plus, welke privacy-, veiligheids- en juridische vraagstukken zijn van belang en hoe ga je daarmee om?

Blok 4: Uitvoering en evaluatie

Vragen die beantwoord worden: Hoe breng je de eHealth-toepassing tot uitvoering? Wat betekent de inzet van eHealth voor de benodigde kennis, vaardigheden, attitude en werkprocessen van medewerkers en hoe richt je evaluatie en intervisie hierop in? Wat kun je leren van elkaars ervaringen? En wat kun je leren van faalfactoren waardoor je sneller in de praktijk signaleert of iets bijsturing vereist?

Blok 5: Opschaling

Vragen die beantwoord worden: Hoe pas je de eHealth-toepassing breder in de organisatie toe? Wat is de rol van het management? En hoe zorg je voor de juiste structuur om de vertaalslag te maken van experimentele inzet (project) naar organisatiebrede schaal? Hoe weet je of datgene wat je gestandaardiseerd hebt, voldoende past op elke afdeling? Hoe zorg je vervolgens dat de toepassing structureel gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk? Hoe zorg je voor structurele bekostiging van de gekozen innovatie? Welke financieringsmogelijkheden zijn er en waar moet je op letten?

Een greep uit de sprekers die de masterclassreeks zullen verzorgen. Bekijk hier een overzicht van onderstaande sprekers met een korte biografie, organisatie en functie. 

 • Annelies Mulder (Ipse de Bruggen)
 • Cindy Pittens (CP Impro)
 • Eveline Molenaar (Verslavingszorg Noord Nederland)
 • Ghita van der Kraan (Tijd voor Nieuw)
 • Jan Tebbens (Menzis)
 • José Geertsma (Josay)
 • Lonne Wennekendonk (Studio Lonne Wennekendonk)
 • Maarten van Rixtel (Sensire)
 • Marc Kalf (Health Valley)
 • Michel Peters (Siza/Academy het Dorp/EMPEE)
 • Sanne van der Hagen (Buro Wisselstroom)
 • Vincent Belgraver (Sinzer)
 • Winfried Tilanus (Tilanus)
 • Wouter Wolters (Buro Wisselstroom)

static

Hotel Bergse Bossen
Traaij 299
3971 GM Driebergen

10-6-2021 00:00:00

Health Valley Partners