Home Events Innovatie door co-creatie

07 maart 2017, middag

Innovatie door co-creatie

Dinsdag 7 maart organiseert ZonMw een bijeenkomst over publiek-private samenwerking (PPS) in Utrecht. De middag biedt een gevarieerd programma voor onderzoekers, bedrijven en gezondheidsfondsen.

Inschrijving

De inschrijving voor deze middag start 6 januari 2017. Toegang is gratis. Wilt u graag een uitnodiging voor deze middag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar pps@zonmw.nl en noteer alvast 7 maart 2017 in uw agenda!

Utrecht , , Utrecht
gratis
Aanmelden
Nieuwe PPS subsidiemogelijkheden in 2017 worden gepresenteerd. Onderwerpen van workshops en presentaties zijn: Hoe kan een onderzoeker een bedrijf bij het onderzoek betrekken? Hoe werkt een succesvol consortium? Wat zijn de eerste stappen naar commercialisatie? En verder komen aan bod: consortiumovereenkomsten, goed datamanagement, best practices bij patiënten participatie, health technology assessments, succesvolle implementatie en opschaling van eHealth.

static

Utrecht

Utrecht

Health Valley Partners

Make the difference

Make the difference

Questions? Contact Health Valley.

RSS 2.0 RSS 2.0 RSS 2.0