Home Events Innovatie door co-creatie

07 maart 2017, middag

Innovatie door co-creatie

Dinsdag 7 maart organiseert ZonMw een bijeenkomst over publiek-private samenwerking (PPS) in Utrecht. De middag biedt een gevarieerd programma voor onderzoekers, bedrijven en gezondheidsfondsen.

Inschrijving

De inschrijving voor deze middag start 6 januari 2017. Toegang is gratis. Wilt u graag een uitnodiging voor deze middag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar pps@zonmw.nl en noteer alvast 7 maart 2017 in uw agenda!

Utrecht , , Utrecht
gratis
Aanmelden
Nieuwe PPS subsidiemogelijkheden in 2017 worden gepresenteerd. Onderwerpen van workshops en presentaties zijn: Hoe kan een onderzoeker een bedrijf bij het onderzoek betrekken? Hoe werkt een succesvol consortium? Wat zijn de eerste stappen naar commercialisatie? En verder komen aan bod: consortiumovereenkomsten, goed datamanagement, best practices bij patiënten participatie, health technology assessments, succesvolle implementatie en opschaling van eHealth.

static

Utrecht

Utrecht

Health Valley Partners

RSS 2.0