Home Events Kansenseminar Life Sciences & Healthsector in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

06 december 2019, 12:15 - 16:30 uur

Kansenseminar Life Sciences & Healthsector in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden op het gebied van Life Sciences & Health (LSH) in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland? Kom dan op 6 december naar het Kansenseminar Life Sciences & Health in Utrecht.

Demografische en economische ontwikkelingen zetten in heel Europa de gezondheidssystemen onder druk. Betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen is een van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Zowel het Verenigd Koninkrijk als Zwitserland zijn sterke spelers als het gaat om Research & Development. De landen staan positief tegenover nieuwe ontwikkelingen.

Verenigd Koninkrijk (VK)

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner van Nederland. Onze economieën zijn nauw verweven. In 2017 exporteerde Nederland € 39 miljard aan goederen en € 21,7 miljard aan diensten naar het Verenigd Koninkrijk.

Gezondheidszorg

Het Verenigd Koninkrijk is een markt met ruim 65 miljoen zorgbehoevenden. Medisch noodzakelijke zorg wordt gratis door de staat aangeboden. Jaarlijks geeft het VK meer dan £ 140 miljard uit aan zorg. Door de sterk vergrijzende bevolking, het begrotingstekort en de toenemende zorgkosten is er sterke behoefte aan (innovatieve) kosten- en tijdbesparende oplossingen.

Kansenrapport

Tijdens het kansenseminar wordt een nieuw marktonderzoek gepresenteerd, dat door de Task Force Health Care (TFHC) is uitgevoerd. Het rapport geeft een overzicht van de gezondheidssystemen in het VK. Daarnaast is vastgesteld wat de gezondheidsvraag is (de gezondheidsproblemen) en waar het bijbehorende aanbod uit bestaat (de diensten en infrastructuur). Verder leest u over de visie van het VK op de ontwikkeling van gezondheidssystemen in de komende 10 jaar. En ten slotte biedt het rapport informatie over het proces van markttoegang in het VK.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

In het kansenrapport komen verschillende grote kansen en ontwikkelingen op de Britse markt aan bod. Nederlandse innovatieve oplossingen zijn vooral kansrijk binnen de gebieden:

  • 'Hospital build': verschillende investeringen in publieke zorginfrastructuur;
  • medische hulpmiddelen en apparatuur: producten, apparaten, disposables en apparatuur in de gezondheidszorg;
  • mobiliteit en vitaliteit: producten en diensten op het gebied van preventie, revalidatie, ouderenzorg en thuiszorg;
  • eHealth: producten en diensten binnen de sectoren van informatie- en communicatietechnologieën, die bijdragen aan de efficiëntie, effectiviteit en digitalisering van de gezondheidszorg.

Gezondheidsmissie Manchester

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert samen met het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Manchester en TFHC een gezondheidsmissie naar Manchester. Deze missie staat gepland van 28 tot en met 31 januari 2020.

Zwitserland

Zwitserland is de 12e handelspartner van Nederland. We exporteren jaarlijks € 6,1 miljard en importeren € 2,4 miljard aan goederen (cijfers 2017). Het land heeft een hoog welvaartsniveau, met een gemiddeld Bruto Nationaal Product van € 54.000 per hoofd van de bevolking.

Gezondheidszorg

De Zwitserse gezondheidszorg is van uitstekende kwaliteit. Het land heeft gerenommeerde ziekenhuizen, medische instituten en hoogopgeleid medisch personeel. Farmaceutische bedrijven zoals Roche en Novartis hebben een positieve invloed op innovatie in de Zwitserse gezondheidszorg. Zwitserland heeft 3x meer ziekenhuizen dan Nederland, maar dit gaat waarschijnlijk in de toekomst afnemen vanwege te hoge kosten.

Het aandeel ambulante zorg in Zwitserland is beperkt. De voorkeur gaat traditioneel uit naar intramurale zorg. Ambulante zorg wordt in sterke mate geassocieerd met ouderenzorg en is nauwelijks bekend als het bijvoorbeeld gaat over nazorg bij operaties, bij zwangerschap en bevalling en in de psychiatrie. Hier lijkt langzaam verandering in te komen. Het is de verwachting dat er een stijgende vraag komt naar oplossingen voor de extramurale zorg.

Kansenrapport

De Nederlandse ambassade in Bern heeft in het voorjaar van 2019 het kansenrapport The digital health market in the Netherlands and Switzerland (pdf) gepubliceerd. Dit rapport geeft een gedetailleerd overzicht van de kansen en ontwikkelingen in Zwitserland. Het biedt informatie over relevante spelers in Zwitserland en vergelijkt deze met de situatie in Nederland. U krijgt tijdens het kansenseminar een nadere toelichting op het rapport.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Nederland heeft een voortrekkersrol op het gebied van e-Health-oplossingen. In Zwitserland is er nog weinig aanbod van digitale oplossingen voor de thuiszorg, de ouderenzorg en psychiatrische zorg. De markt hiervoor staat nog in de kinderschoenen. Het is dus een goed moment om de Zwitsers te inspireren met Nederlandse oplossingen.
De vraag naar health apps en wearables neemt ook sterk toe. Zowel Zwitserland als Nederland leggen een focus op preventie en gepersonaliseerde geneeskunde.

Conferentie Future Health Basel

De Nederlandse ambassade in Bern onderzoekt momenteel de mogelijkheden om vorm te geven aan follow-up activiteiten. Hier valt te denken aan een mogelijke missie rondom de conferentie Future Health in Basel op 28 januari 2020. Mocht u hiervoor interesse hebben, mail dan naar ben-ea@minbuza.nl.

Carlton President Hotel, Floraweg 25, 3542 DX  Utrecht
gratis
12:15 - 12:45 uur Inloop en registratie
12:45 - 13:00 uur Welkom en aanvang sessie Verenigd Koninkrijk & Zwitserland
13:00 - 13:15 uur Dienstverlening Economische Afdeling Buitenlandnetwerk Nederland en RVO.nl
13:15 - 14:00 uur Presentatie kansen in LSH sector in Verenigd Koninkrijk
14:00 - 14:45 uur Presentatie kansen in LSH sector in Zwitserland
14:45 - 15:15 uur Ervaring van Nederlandse bedrijven in Zwitserland
15:15 - 16:30 uur Afsluiting in de lounge (koffie, thee, fris) 
 

static

Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX  Utrecht

Health Valley Partners