kennis | proberen | beleven
Home Events Kennisfestival Zorgtechnologie Enschede

14 november 2019, 13.00 - 17.00 uur

Kennisfestival Zorgtechnologie Enschede

De Technologie & Zorg Academie (TZA) begeleidt bij bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk. De (TZA) is een coöperatieve vereniging van (zorg) ondernemers, overheid en onderwijs. Wij bieden professionals, producenten en studenten een platform rond innovaties in de zorg, gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Denk aan e-health, domotica en zorg op afstand. Bij de TZA kun je oefenen, testen en leren werken met zorgtechnologie.

Wat gaan we doen?

We beginnen de dag met een plenaire bijeenkomst met een korte introductie en een humorvolle beschouwing over de positieve en kritische kanten van zorgtechnologie. De Informatiemarkt is de centrale plek om producten te bekijken en uit te proberen. Daaromheen organiseren we diverse leuke workshops.

De workshops

Ervaringsdeskundigen gaan met je in gesprek, trainingsacteurs nemen de AVG met je door, we geven tips over social media op je werk, laten personas binnen de thema's dementie, vitaliteit en jeugd zien en vertellen alles over zorgtechnologieproducten die passen bij deze cliënten.

Voor wie?

Deze middagen zijn voor alle medewerkers die betrokken zijn bij het primaire proces, zowel intra- als extramuraal. Bijvoorbeeld uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugd-ggz en thuiszorg. 
, Enschede
gratis

staticEnschede

Health Valley Partners