Home Events Kennismaking Digital Health Center voor bedrijven

25 september 2017, 10.00-12.00 uur

Kennismaking Digital Health Center voor bedrijven

DHC_logo_RGB_HR_JPG.jpgOp 25 september vindt er van 10.00-12.00 uur een bijeenkomst plaats voor bedrijven met innovatieve oplossingen in de zorg om kennis te maken met het Digital Health Center: een stichting en landelijk initiatief dat de samenwerking tussen zorginstellingen en bedrijven faciliteert, stimuleert en versnelt.  

Door exponentieel toenemende technische ontwikkelingen, zoals robotica, serious gaming, wearables en artificial intelligence, dienen zich veel potentiële innovaties aan voor de zorgmarkt. In de afgelopen jaren zijn veel zorginstellingen gestart met eHealth, door spelenderwijze te experimenteren en op ontdekkingsreis te gaan. Deze leercurve is nodig om een goede basis voor innovatie te leggen. Ondanks deze kansen en pilots blijven veel innovaties in de experimentele fase hangen. De hoeveelheid data en kennis afkomstig van de verschillende pilots  is erg gefragmenteerd. Daardoor weten we onvoldoende wat het effect is van technologie op bepaalde doelgroepen. Er is meer praktische bewijsvoering nodig om eHealth op te schalen en te integreren in de processen en diensten binnen zorginstellingen.  

De tijd is nu rijp om een volgende fase in te gaan en kansen te gaan verzilveren. Dit doen we door slim met elkaar samen te werken vanuit ‘open innovatie’.  Door bundeling van krachten ontstaat er een duurzaam Innovatie- en kennisnetwerk, waardoor de zorgsector sneller en beter in staat is om innovaties op te schalen. 

Om het gat tussen praktijkgericht-en wetenschappelijk onderzoek te dichten is binnen het Digital Health Center de  ‘Fast Track Science’ opgezet. Hierbij wordt in een kort tijdsbestek veel data verzameld over het gebruik van het betreffende innovatieve product zodanig dat er  een uitspraak kan worden gedaan  over de mate van toepasbaarheid binnen de benoemde zorgdomeinen.
Bedrijven hebben hierdoor toegang tot een gestructureerde feedback van de gebruikers van hun producten.  Door aansluiting op dit ecosysteem  krijgen zij tevens toegang tot een potentieel afzetmarkt van zorginstellingen en  lanching customer.  

Het Digital Health Center stimuleert de samenwerking in de innovatieketen  door een ecosysteem te bouwen waarin zorginstellingen en bedrijven structureel met elkaar optrekken om zo behoefte en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Het Digital Health Center heeft de ambitie om het tempoverschil van innovatie tussen zorg en technologie te overbruggen. 

Dit initiatief is een spin-off van het Living Lab binnen Pluryn en wordt ondersteund door het Ministerie van VWS.

Ben je een bedrijf met een innovatieve oplossing voor de zorg en wil je meer weten over het Digital Health Center. Meld je danvoor de bijeenkomst via de paarse button Aanmelden of via onderstaande link: http://www.pluryn.nl/bijeenkomst-digital-health-center 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met: Sanneke Langendoen, slangendoen@pluryn.nl.  

DHC_1.jpg
 
Pluryn , , Nijmegen
gratis
Aanmelden

static

Pluryn

Nijmegen

Health Valley Partners

RSS 2.0