Home Events Let food be your medicine

03 juni 2021, 10.15 - 15.15 uur

Let food be your medicine

Digital Trade & Information Event

Goede en lekkere voeding hoort bij een optimale behandeling in het ziekenhuis. Het voorkomt ondervoeding en draagt bij aan het herstel. Dit event brengt Nederlandse, Luxemburgse en Waalse partijen bij elkaar op het thema voeding in de zorg. Een mooie kans voor Nederlandse ondernemers.

In dit digitale Trade & Information Event is volop ruimte om kennis en ervaring te delen op voeding in de zorg. Het event richt zich in Nederland op:

  • Zorginstellingen en patiëntenvoeding
  • Universiteiten en onderzoekinstellingen
  • Menumanagement en patiënttevredenheidsystemen
  • Energie- en eiwit verrijkte producten

Menrike Menkveld, directeur Alliantie Voeding in de Zorg is moderator van het event, dat wordt uitgezonden in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in België. Ook zal ruim 10 jaar ervaring vanuit het Voedingsziekenhuis worden ingebracht en zullen daarnaast o.a. Nancy Janssen, diëtist in ZGV, Elbrich, projectleider reuk- en smaakcentrum en onderzoeker aan Wageningen Universiteit hun expertise delen.

Alliantie Voeding in de Zorg werkt aan een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen en andere zorginstellingen door kennisdeling en coördinatie van het netwerk. Ruim 30 organisaties zijn actief in het programma Goede Zorg Proef Je dat wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Alliantie Voeding in de Zorg was ook betrokken bij de eerdere handelsmissies en uitwisselingen die PSPS vanaf 2017 organiseerde. We deelden kennis en verbonden het netwerk van zorg en ondernemers. Het startte met een bijeenkomst in Vlaanderen en een werkbezoek in Regio Foodvalley. Sinds 2019 is ook Luxemburg betrokken. Het huidige event geeft hier vervolg aan en breidt de aandacht in België uit naar Wallonië.

online
gratis

Health Valley Partners