“If you change the way you look at things, the way things look, change……” 

- Wayne Dyer

Home Events LS&H Lawyers

13 februari 2020, 16.30 - 19.30 uur

LS&H Lawyers

Feestelijke (nieuwjaars) bijeenkomst

Onder dit motto heeft het team van LS&H Lawyers voor u dit jaar een aantal relevante ontwikkelingen zowel vanuit algemeen zakelijk perspectief, als vanuit het perspectief van de Nederlandse zorgmarkt voor u in kaart gebracht in de kersvers gedrukte ‘Prognose 20-22’. 
Mede ter ere daarvan nodigen wij u graag uit voor een feestelijke bijeenkomst waarin onze juristen enkele onderwerpen uit deze prognose nader toelichten, terwijl u geniet van een walking dinner en wij met muzikale omlijsting na afloop met elkaar het glas heffen op het nieuwe jaar. 
 
Aanmelden viasgordijn@lshlawyers.nl 
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar laat u wel even weten of u komt in verband met het plannen van de catering. 
Blaak House, Blaak 34, Rotterdam
gratis
16:30 uur Inloop
17:00 uur Lezing 1: Duurzaam, duurzamer, duurzaamst: hoe wij als ondernemers allen duurzaam op ons hoede zijn..
17:30 uur Lezing 2: Integrale zorginkoop: waar is het einde?
Start Walking Dinner 
18:00 uur Humoristisch Intermezzo
Borrel
19:00 uur Afsluiting  (uitloop mogelijk)

static

Blaak House
Blaak 34
Rotterdam

Health Valley Partners