Home Events Masterclass EU Health Subsidies

02 oktober 2017, 09.30 uur

Masterclass EU Health Subsidies

Deelname aan de Masterclass is gratis. Wij vragen wel een onkostenbijdrage van 25 euro voor zaalhuur, koffie, lunch en de digitale syllabus. Voor deelname verzoeken wij u vriendelijk om uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL58 ABNA 0566 4156 90 op naam van Buschkens, Ahern & Partners te Brussel. Uw inschrijving is definitief als uw bijdrage op onze rekening staat. 
Utrecht
gratis
Aanmelden

static

Utrecht

Utrecht

Health Valley Partners

RSS 2.0