Home Events Matchmaking Health

11 november 2019, 17.00 - 19.30 uur

Matchmaking Health

Probleem zoekt oplossing! Samen sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen

Heb je een vraag of idee en zoek je HAN’ers om dit verder uit te werken? Of lever je graag een bijdrage aan de ideeën van anderen? Kom op 11 november 2019 naar de Matchmaking Health en vind inspiratie en kennis bij elkaar. Misschien ontmoet je wel dé HAN’er waarnaar je op zoek was om je plan verder te ontwikkelen …

Bij de Matchmaking Health brengen we collega's bij elkaar die aan de slag willen met het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Stel:

  • Als wijkdocent wil je de gezondheid van álle mensen in de wijk bevorderen, maar hoe?
  • Na het doen van onderzoek heb je een slimme oplossing bedacht waardoor mensen thuis sneller herstellen. Nu zoek je een plek om het uit te proberen.
  • Als docent zoek je praktijkvoorbeelden om studenten voor te bereiden op de veranderende beroepspraktijk.
  • Je wilt een onderzoeksproject starten rond het leven met een chronische aandoening, nu ben je op zoek naar aanvullende expertise.
  • Als je HR-adviseur binnen de HAN wil je medewerkers (ook als ze langdurig ziek of kwetsbaar zijn) iets bieden om gezonder te kunnen leven, maar wat?

Samen kom je verder! Bij de Matchmaking Health ontmoet je HAN'ers en wissel je ideeën uit op onderwerpen die jij zelf inbrengt.

Tip: bedenk vooraf wat je wil komen halen en wat je wil komen brengen. Bijvoorbeeld netwerk, proeftuin, expertise, contacten, nieuwe ideeën, onderzoekservaring of bewezen oplossingen.

Meer informatie en aanmelding

Binnenkort vind je hier het programma van de bijeenkomst en kun je je aanmelden via een formulier. Wil je alvast aangeven dat je erbij bent? Stuur een mailtje met je idee naar health@han.nl.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen
gratis
Sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen? Dat doen we vooral samen, in co-creatie met meerdere faculteiten en afdelingen van de HAN. 

Tijdens Matchmaking Health verkenden collega’s en studenten welke kennis, oplossingen en initiatieven er al zijn en welke kruisbestuivingen ze kunnen maken. Niet alleen onderzoekers schuiven aan, maar ook docenten, managers ondersteuners en studenten aan. Ze vertegenwoordigen een breed spectrum aan disciplines: technology & health, engineering, sport en bewegen, media design, architecture & health, bedrijfskunde & rechten, etc.

Intersectoraal samenwerken

Miranda Laurant is verheugd over de opkomst. “Ik kan niet genoeg benadrukken dat de focus Health van de HAN over meer gaat dan ‘alleen’ zorg en gezondheid. We komen er niet met enkelvoudige interventies. Pas als we intersectoraal samenwerken (in onderzoek, onderwijs en in verbinding met de praktijk) kunnen we écht verschil maken.”

Kennis brengen en halen

En zo buigen de deelnemende onderzoekers, docenten en studenten zich samen over de 3 belangrijkste lijnen van Health: Gezond kunnen leven, Werken aan herstel, en Leven met een chronische ziekte of beperking. Welke ideeën spelen er om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen? Wat zijn de vragen en behoeften? Wat heeft ieder vanuit zijn vakgebied te brengen? En zijn er eventueel al concrete matches te maken?

Potentieel benutten

De deelnemers slaan vooral aan op de bestaande Sparkcentres van de HAN. Die hebben veel potentieel. Maar worden die wel op de juiste manier benut? Want misschien zijn er gezondheidscommunity’s aan te koppelen, om vandaaruit aan een gezonde leefstijl te werken? Verder gaan er geluiden op voor een gezondheidsscan van woningen en leefomgeving. Goed plan, vindt Lisbeth Verharen. “Gezond leven heeft immers niet alleen te maken met leefstijl, maar ook met omgevingsfactoren. Hoe tochtig is je huis? Voel je je veilig genoeg in de buurt om ’s avonds een blokje om te lopen? En wat biedt de supermarkt om de hoek aan gezonde producten?”

Spin-offs van bestaande ideeën

Ook de empathische woning, een concept van het lectoraat Architecture in Health, kan rekenen op veel belangstelling. Het is oorspronkelijk ontwikkeld om kwetsbare ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Maar er zijn spin-offs denkbaar, speciaal gericht op mensen met bijvoorbeeld een gezondheidsachterstand of een laag opleidingsniveau. De link met media design is gauw gelegd. Daarnaast zien de deelnemers veel heil in de VR-trainingen waarmee het onderzoeksproject ‘Effectieve communicatie in fysiotherapie’ ervaring heeft opgedaan. De techniek is wellicht ook door andere onderzoekers en docenten te gebruiken. Bijvoorbeeld in het oefenen van gesprekken met mensen die niet zo taalvaardig zijn. 

In co-creatie

Los van wat er nu of straks wordt uitgewerkt: de groep is het erover eens dat het zaak is om vaker in co-creatie onderzoek te doen, onderwijs te ontwikkelen en met de praktijk samen te werken. Intersectoraal. In contact met de eindgebruiker. Zonder te stigmatiseren. En altijd uitgaande van de behoeften, issues en pijnpunten van mensen die laaggeletterd zijn, een laag inkomen hebben, of een lage opleiding hebben gevolgd. 

Open houding

Van dat stigmatiseren zijn studenten Eva Wennekes en Renée Bijers zich heel bewust. Zij zijn het brein achter het Coachbureau door en voor studenten, waarmee ze het mentaal welbevinden van studenten willen bevorderen. Eva: “We zijn er voor álle studenten en richten ons niet specifiek op studenten met een lage sociaal-economische status. Een open houding vinden we het allerbelangrijkst.” Door deze sessie zien ze aanknopingspunten om meer kennis op te doen over het gerichter coachen van studenten die van huis uit minder mee hebben gekregen.

Winst

Ook voor Koen Dortmans, onderzoeker Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector, heeft de matchmaking voldoende opgeleverd. “Nieuwe, waardevolle contacten. Een uitnodiging om aan te sluiten bij de leergemeenschap Technology for Health. En minstens 10 ideeën waar we samen op door kunnen gaan.” Met name in de empathische woning ziet Koen kansen. “Slim om daar een econoom bij te betrekken en er een businesscase van te maken. Mijn ervaring is dat het bij e-healthontwikkeling nog wel eens ontbreekt aan businessmodelling.”

Kruisbestuivingen

“Met deze matchmaking is de kiem gelegd voor bijzondere kruisbestuivingen”, besluit Eva Verhoeven (lid van het kernteam Health) de bijeenkomst. “Ik voel bij de deelnemers veel energie om verbinding te maken op de focus van Health en samen aan de slag te gaan om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen. In een volgende matchmaking gaan we daar graag op door.”

static

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen

11-11-2019 00:00:00

Health Valley Partners