donderdag 20 september
Home Events Gezond werken, wie weet raad met (over-)belasting?

20 september 2018

Gezond werken, wie weet raad met (over-)belasting?

Mini-symposium

Op donderdag 20 september of donderdag 22 november organiseert Indes samen met Health
Valley en Saxion een mini-symposium over de lichamelijke (over)belasting die ontstaat op de
werkvloer tijdens het verplaatsen van zware objecten, zoals bijvoorbeeld bedden, patiënten tilliften
of trolleys. Belasting en belastbaarheid zijn kernwoorden die hierin een belangrijke rol spelen en
daarom vormen ze de rode draad binnen het symposium.

Hoe wordt er in de praktijk omgegaan met deze aspecten en welke kennis is er wetenschappelijk gezien op dit gebied?

Ook wordt de ergometer tijdens dit symposium gepresenteerd: een meetinstrument dat objectief en betrouwbaar de fysieke belasting in werksituaties kan monitoren. Leer op deze dag zelf te meten en de ergometer te testen!
 

Voor wie?

Doelgroep: zorgmedewerkers, arbo-artsen, arbodiensten, etc. Kortom iedereen die bezig is met het verplaatsen van zware objecten.
Voor deze nascholing zijn 3 accreditatiepunten toegekend door:
  • Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg), Nascholing Bedrijfsgeneeskunde
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, Scholing Arboverpleegkunde
Voor deze nascholing zijn 2 accreditatiepunten toegekend door:
  • Accreditatiebureau Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Saxion / Bannink Theater, M.H. Tromplaan 28, 7500 KB Enschede
gratis
61 deelnemers
14.30 uur: Inloop en ontvangst met koffie en thee

15.00 uur: Welkom en opening
Welkom door dagvoorzitter Monique Filart van Saxion 
Waarom dit symposium? Henk Janssen van Indes

15.30 uur: Lezing Hanneke Knibbe (LOCOmotion):  Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting: wat werkt, wat is hard nodig en wat kan nieuwe technologie voor je doen?
Wat is de basisaanpak voor fysieke belasting in de zorg zoals die landelijk is afgesproken door de overheid, de inspectie en sociale partners in de arbocatalogi en in de wereldwijde CEN ISO TR? Wat is de wetenschappelijke stand van zaken als het gaat om de implementatie hiervan? Welke problemen zijn hardnekkig en hoe zouden die wellicht opgelost kunnen worden met ondersteuning van nieuwe technologie? Hanneke Knibbe, mede-oprichtster van onderzoeksbureau LOCOmotion en autoriteit binnen het vakgebied van de ergonomie deelt in deze lezing haar inzichten.

16.00 uur: Lezing Werna Schutrup (Liberein):  Hoe houden we onze medewerkers ‘Fit voor Werk’?
Fysieke (over)belasting is één van de belangrijkste arbeidsrisico’s binnen de zorg. Binnen zorgorganisatie ‘Liberein’ uit Enschede is hier veel aandacht voor middels o.a. het programma ‘Fit voor Werk’. Werna Schutrup, adviseur arbeidsomstandigheden, vertelt vanuit eigen ervaring hoe dit binnen Liberein in de praktijk wordt toegepast.

16.30 uur: Pauze en stands
  • Health2work
  • Indes
  • Medisit

17.00 uur: Lezing door Erik Woldring (Indes):  Meten is…. fysieke belasting weten!
De ergometer is een meetinstrument dat door middel van sensoren objectief en betrouwbaar de fysieke belasting van werknemers kan meten tijdens het verplaatsen van zware objecten. Erik Woldring van Indes, introduceert dit nieuwe meetinstrument tijdens deze lezing. Waarom is dit meetinstrument ontwikkeld, welke functionaliteiten bevat het en hoe verschilt deze meetmethode van bestaande methoden?

17.30 uur: Discussie

18.00 uur: Afsluiting en Borrel
Monique Filart (Saxion)
Henk Janssen (Indes)
Hanneke Knibbe (LOCOmotion)
Werna Schutrup (Liberein)
Erik Woldring (Indes)

static

Saxion / Bannink Theater
M.H. Tromplaan 28
7500 KB Enschede

Health Valley Partners