Home Events Optimale inzet & ondersteuning van Klant Contact Centrum in de zorg

05 oktober 2021, 10:00 tot 11:00 uur

Optimale inzet & ondersteuning van Klant Contact Centrum in de zorg

Webinar

De eisen die burgers en verzekeraars stellen aan “kwalitatief goede zorg” zijn aan verandering onderhevig. Patiënten vragen steeds meer regie over hun eigen zorgpad. Verzekeraars contracteren de beste zorg tegen zo laag mogelijke kosten. Zorginstellingen kunnen niet blijven werken zoals ze altijd deden.

Een belangrijk kwaliteitsaspect voor een zorginstelling is hoe het klant contact centrum, oftewel KCC is ingericht. Is deze in staat om één ingang te bieden en niet-medische vragen direct te beantwoorden, of bijvoorbeeld afspraken te maken? Vaak komt de patiënt/cliënt terecht in een doolhof van poli’s, locaties en afdelingen met eigen telefoonnummers, contactformulieren en e-mailadressen. Dit strookt niet meer met de eisen aan kwalitatieve zorg, patiënt/cliënt verwachtingen en is ook niet kostenefficiënt.

Gelukkig kan dit anders. Graag nodigen wij u uit voor dit webinar. Wij laten u zien hoe Salesforce uw organisatie kan helpen bij het inrichten van een KCC waarbij de patiënt/cliënt centraal staat. 

Bas Bodzinga, Directeur Klantbelang van Philadelphia, een van de grootste organisaties in Nederland die mensen met een beperking ondersteunt het beste uit zichzelf te halen, zal tijdens deze webinar toelichten hoe belangrijk het is dat de patient/client centraal staat, wat zijn visie daarin is en hoe Philadelphia dit vertaalt naar oplossingen om patient en medewerker beter tot elkaar te verbinden.

online
gratis

10.00 – 10.10 Welkom & Typische uitdagingen zorginstellingen
10.10 - 10.20 Oplossing (Klant Contact Centrum en Klantcontact systeem)
10.20 - 10.35 KCC Demo: Hoe werkt het nou in het echt?
10.35 - 10.40 Resultaten
10.40 - 10.55 Klant Case: Philadelphia Zorg
10.55 - 11.00 Vragen & Antwoorden

  • Bas Bodzinga
  • Juliette van Schijndel
  • Wim Wieleman
5-10-2021 00:00:00

Health Valley Partners