Realiseer maatschappelijke en economische impact door het samenwerken aan innovatie te orkestreren
Home Events Orchestrating Innovation in Public-Private Ecosystems

03 maart 2020

Orchestrating Innovation in Public-Private Ecosystems

Leerprogramma

Creëer effectieve samenwerking om complexe innovatietrajecten met grootschalige impact te realiseren

De grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen overschrijden de grenzen van innovatie en ondernemerschap van individuele organisaties. Voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de industrie, de energietransitie, mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid. Bij deze grootschalige veranderingen zijn veel partijen betrokken, met verschillende belangen. En het raakt veel partijen, zoals MKB, startups, grote bedrijven, belangenverenigingen, kennisinstellingen, lokale, regionale en nationale overheden en burgers. Hoe kunnen zij samen een goed functionerend innovatie-ecosysteem bouwen, waarin al deze relaties en afhankelijkheden samenkomen tot impact? Het op één lijn krijgen van al deze belangen vereist een regie door een expert die zowel met overheden als met burgers en het bedrijfsleven kan schakelen. Iemand moet op het juiste moment en in de juiste vorm de samenwerking aanjagen om innovaties te ontwikkelen en te laten slagen. Maar het vraagt ook om nieuwe manieren van het organiseren van dit soort ecosystemen waardoor operationele, financiële en bedrijfsmatige aspecten succesvol worden ingericht.

Dit programma helpt professionals hun capaciteiten verder te ontwikkelen die nodig zijn bij het orkestreren en bouwen van dit soort innovatietrajecten. Het programma is gebaseerd op de jarenlange praktijkervaring en onderzoek van TNO. Experts vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam vullen dit aan met hun kennis en ervaring op het gebied van innovatieleiderschap, ondernemerschap en innovatiemanagement.

Leerdoelen op hoofdlijnen

Na het volgen van dit programma:

 • Heeft u een helder inzicht hoe u de missie en toegevoegde waarde van uw innovatietraject kan afbakenen en afstemmen met andere belanghebbenden.
 • Bent u in staat om uw stakeholders in het ecosysteem in kaart te brengen, alsmede hun positie in het traject en de daarbij behorende governance;
 • Weet u hoe u de ontwikkeling van business modellen, diensten voor dergelijke publiek private samenwerkingen kunt aanpakken, inclusief financieringsvormen.
 • Heeft u een beter begrip hoe u uw persoonlijke leiderschapsrol kan invullen om de interacties tussen personen van verschillende organisaties in een ecosysteem effectiever in te richten;
 • Heeft u de lessen direct toegepast op uw persoonlijke impact project onder begeleiding van ervaren coaches.

Download brochure

Vopr wie

Dit programma is ontwikkeld voor professionals die samen met peers uit andere organisaties aan missiegedreven innovatietrajecten werken. Initiatieven die tot doel hebben om met innovatie en nieuwe technologieën systemische veranderingen te ontwikkelen en in de praktijk te brengen ten behoeve van maatschappelijke impact. De deelnemers hebben ervaring in het aanjagen van en leiding geven aan veranderingen van ecosystemen. Zij willen zichzelf en hun organisatie ontwikkelen om deze initiatieven met meer vertrouwen, kennis en skills succesvol te ontwikkelen. Rollen die deelnemers bijvoorbeeld vervullen in relatie tot deze missiegedreven innovatietrajecten zijn:

 • Kwartiermaker
 • Coalitiemanager
 • Innovatiemanager
 • Business developer
 • Programmamanager
 • Strategisch beleidsmaker
 • Ecosysteemmanager
 • Partnership manager

Deelnemers werken voor zowel overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten als private instellingen. Herkent u zichzelf in de beschrijving en één of meerdere van deze rollen? Dan sluit deze opleiding perfect aan bij uw dagelijkse praktijk.

Data en locatie

 • Cursusdata eerstvolgende editie:
  • 4 & 5 maart 2021 (incl. diner en overnachting) in Eindhoven
  • 16 april 2021 in Rotterdam
  • 28 mei 2021 in Rotterdam
 • Taal: Het programma wordt verzorgd in het Nederlands.
 • Deelnemers: Minimaal 10 tot maximaal 20 deelnemers per programma.
 • Investering: Deelname aan dit programma kost € 3.950 excl. 21% btw voor vier compleet verzorgde dagen incl. alle cursusmaterialen, een overnachting en diner. Alumni van de Erasmus Universiteit Rotterdam en medewerkers van TNO krijgen 10% korting.
 • Locatie: High Tech Campus 1, 5656 AE Eindhoven (dag 1 en 2) & Erasmus Centre for Entrepreneurship, Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam (dag 3 en 4).
€ 3,950,- (excl. btw)

Het vierdaagse programma ‘Orchestrating Innovation’ is een uniek leertraject, speciaal op maat gemaakt voor de praktijk van Innovation Orchestrators. De doorlooptijd is ongeveer drie maanden, waarbij tussentijdse inzet wordt verwacht.

Leerdoelen in meer detail:

Dag 1 & 2: Missies, positionering en stakeholder management
 • Inzicht verwerven in ‘het innovatiecentrum’ (innovatie fieldlab, -hub, -cluster) als concept en waarom dit om een andere benadering vraagt.
 • Kunnen formuleren van missie, positionering en toegevoegde waarde voor klanten en partners.
 • Inzicht verwerven in eisen aan actornetwerken en kunnen analyseren van actornetwerken in een ecosysteem.
 • Kunnen integreren van analyses van actoren, kennis en netwerken in een ecosysteem.
 • Kunnen formuleren van de gezamenlijke visie en doelen van een programma in een plan, in samenwerking met de belangrijkste stakeholders en op basis van een ecosysteemanalyse.
Dag 3: Operationalisatie, business modellen en financiering
 • De toegevoegde waarde operationaliseren in diensten en activiteiten van een publiek-privaat innovatiecentrum. Wat zijn prioriteiten? Wat moeten wij wél doen en wat juist niet?
 • De verschillende business modellen van een grootschalige publiek-private samenwerking: welke diensten zijn nodig om innovatie in het ecosysteem te bevorderen en welke vormen van financiering zijn mogelijk?
 • Verkenning op monitoring, organisatie en besluitvorming: hoe kan de ontwikkeling worden gemonitord, wie heeft wat voor het zeggen en hoe kunnen afspraken en bijdragen het beste overeengekomen worden?
Dag 4: Leiderschap en governance in innovatie-ecosystemen
 • Inzicht in formele en informele wijzen om mensen en organisaties te activeren, verbinden en overtuigen.
 • Hoe opereer ik in een groep met mensen en organisaties die allemaal verschillende doelen hebben?
 • Wat voor soort leider ben ik in de complexe context van Orchestrating Innovation? En wat voor rollen heb ik nog meer nodig? Wat kan ik van ze verwachten? En wat mogen zij verwachten?
 • Hoe dit in te richten in de eigen organisaties en te zorgen voor intern commitment?
In de tussentijd: Werk aan uw persoonlijke impactproject met coaching
 • Tijdens de duur van het programma werkt u aan een persoonlijkimpact project om de lessen direct toe te passen en echte, relevante impact te maken in het ecosysteem en uw eigen rol.
 • Een toegewijde academische coach en een praktijkcoach helpen u om deze stappen nóg beter te maken.

static

High Tech Campus & Erasmus Centre for Entrepreneurship

Eindhoven / Rotterdam

3-3-2020 00:00:00

Health Valley Partners