Home Events Personalised Nutrition and Health

01 oktober 2020

Personalised Nutrition and Health

Seminar

Meer dan ooit is de voedingssector hot! Op het gebied van onderzoek, industrie, handel, foodservice en (e)retail is er sprake van grote en elkaar versterkende dynamiek. Relatief nieuwe ontwikkelingen zoals voeding en gezondheid op persoonlijke maat, oftewel personalised nutrition and health vragen u als professional in te spelen op veranderende marktkansen. De consument is veel bewuster geworden en voedt zich graag met voeding die echt bijdraagt aan zijn of haar gezondheid. Tijdens het seminar krijgt u een update over de huidige stand van zaken en de nieuwe mogelijkheden van onderzoek en business in personalised nutrition.

Waarom dit seminar bijwonen?

Na het seminar beschikt u over actuele, wetenschappelijke kennis op het gebied van Personalised Nutrition and Health. Hierbij wordt er met name ingegaan op huidige en verwachte markt toepassingen en hoe deze te relateren zijn aan uw werkzaamheden. Na afloop bent u in staat de opgedane kennis te vertalen naar een toekomstgerichte visie.

Voor wie is dit seminar?

Dit seminar is ontwikkeld voor professionals (hbo / wo ­niveau), die hun kennis over Personalised Nutrition and Health willen vergroten. Specifiek interessant voor managers (R&D, business development, product, brand, innovatie) consultants en marktonderzoekers.

Programma en onderwerpen

De onderwerpen van het seminar worden door verschillende specialisten ingeleid, waarbij ruime gelegenheid zal zijn voor interactie en praktijk. De volgende vragen worden behandeld:

  • Hoe kunnen we consumenten écht beter helpen de juiste voedingskeuzes te maken?
  • Kunnen we actuele gezondheidsstatus koppelen aan persoonlijke voedingsadviezen?
  • Hoe kan de voedingssector een businessmodel maken van personalised nutrition and health?
  • Welke technologische ontwikkelingen maken personalised nutrition & health mogelijk?
  • Hoe kan de voedingssector innovatieve ideeën omzetten in producten en diensten voor de consument?
  • Met welke wet­ en regelgeving krijg je te maken bij personalised nutrition & health (PNH)?

Cursusleider

De cursusleider van dit seminar is Nard Clabbers, TNO.

Meer informatie & aanmelden

U kunt zich inschrijven voor het seminar Personalised Nutrition & Health of download eerst de brochure. Vragen? Neem contact op met de programmamanger Astrid Kühlkamp-Kleissen.

Registratie deadline: 24 september 2020
Direct aanmelden of download de brochure.

Dit evenement wordt georganiseerd uit naam van het PNH consortium, een samenwerking tussen Wageningen University & Research en TNO.

, Wageningen
gratis

staticWageningen

Health Valley Partners