Home Events SBIR oproep Betere toegang tot gezondheidszorg en onderwijs in MENA-landen

22 februari 2021, 15.00 - 16.30 uur

SBIR oproep Betere toegang tot gezondheidszorg en onderwijs in MENA-landen

Informatiewebinar

Oproep voor bedrijven en ondernemers om innovatieve digitale producten en diensten te ontwikkelen die de kwaliteit en toegang verbeteren van lager tot hogeschoolonderwijs, voorlichting en de gezondheidszorg. Doelgroepen zijn moeilijk bereikbare groepen die hier nu nauwelijks tot geen toegang toe hebben. 

De oproep staat open voor de landen in de MENA regio: Algerije, Egypte, Irak, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestijnse gebieden, Soedan, Tunesië en Yemen.

In de gezondheidszorg gaat het om ondersteuning op afstand, om apparatuur in rurale klinieken draaiende te houden, betere ondersteuning en training ter plaatse van het gezondheidszorg personeel, slimme manieren om afgelegen patiënten vervolgbehandelingen te geven en oefeningen te laten doen. 
Het gaat ook om patiënten en andere moeilijk te bereiken doelgroepen te voorzien van leefstijladviezen en seksuele voorlichting. 

In het onderwijs gaat het om bestaande lesstof en informatie (digitaal) beschikbaar te maken voor moeilijk bereikbare doelgroepen en hen er in de praktijk mee te laten oefenen.
Voor deze SBIR dient u zich vooraf in te schrijven met uw idee via een webformulier. 

Deze SBIR kent 3 thema’s waarvoor u ideeën kunt indienen. Centraal staan innovatieve oplossingen die passen in de lokale context van de doellanden. U als ondernemer bepaalt zelf welke uitdaging u wilt aanpakken, voor welke doelgroep en in welk MENA land. Samenwerken met lokale partijen en organisaties die de innovaties kunnen implementeren is daarbij noodzakelijk. 

1. Verbeteren van de continuïteit en kwaliteit van afgelegen gezondheidszorgcentra 

Opleiding en ondersteuning ter plekke voor het personeel van klinieken die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van (medische) apparatuur en verantwoordelijk zijn voor de zorg. 

2. Toegang tot gezondheidszorg en verbeteren gezondheidsvoorlichting  

Behandeling en opvolgen adviezen voor fysieke en mentale gezondheid, voorlichting over levensstijl en seksualiteit voor moeilijk bereikbare groepen. 

3. Betere kwaliteit en toegang tot onderwijs en training van vaardigheden voor moeilijk bereikbare groepen

Goede opleiding en training ter plaatse met (digitale) technologieën, zodat mensen uit de doelgroepen niet naar ver gelegen opleidingscentra hoeven te reizen. Veelal is lesmateriaal beschikbaar, maar niet in geschikte (digitale) vorm. 

Looptijd opdracht

Looptijd van de opdracht: mei 2021 – november 2023. Belangrijk is dat bedrijven die inschrijven de motivatie hebben om van hun innovatie een succes te maken en doorgaan als de financiering vanuit SBIR stopt.

Fase

De oproep is voor inschrijving voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen en de procedure, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'. Voor deze SBIR geldt een afwijkende procedure, geïnteresseerden dienen eerst hun idee in via een webformulier in (A4-tje).

Budget

Er is een totaalbudget beschikbaar van € 3,6 miljoen.
Voor fase 1 is een budget van € 1.500.000 beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is € 40.000.
Voor fase 2 is € 2.400.000 beschikbaar plus eventueel een restbudget van fase 1. Het maximum bedrag per project in fase 2 is € 200.000.

Een idee indienen

U kunt tot 10.00 uur op maandag 1 maart 2021 het webformulier insturen. Het webformulier is in het Engels. Dit maakt communiceren met de MENA landen gemakkelijker.  
Na een korte beoordeling ontvangen de inzenders van de ideeën die het best passen binnen het doel van de oproep en kansrijk lijken, een verzoek om een offerte voor fase 1 in te dienen.

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Oproep

Lees voor de complete toelichting de volledige SBIR oproep op de website van TenderNed. Om makkelijker te kunnen schakelen met partners in de doellanden over de thema’s is deze oproep deels in het Engels geschreven. Informatie over het indienen en het (beoordelings-)proces is in het Nederlands.

Informatiewebinars

Op 8 februari van 10.00 – 11.30 uur en 22 februari van 15.00 – 16.30 uur vinden er informatiewebinars plaats.

Programma

Eerste uur:

  • Presentaties en gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat:
  • Algemene introductie en toelichting op het thema (Ministerie van Buitenlandse Zaken en RVO)
  • Toelichting op de SBIR procedure (RVO)

Laatste half uur: 

  • Mondeling vragenhalfuurtje

Meld u zo snel mogelijk aan via het online aanmeldformulier. Bij aanmelding ontvangt u de link naar het webinar.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze SBIR-competitie? Vul dan het contactformulier in. 

online
gratis

Health Valley Partners