Home Events Social Return on Investment

08 oktober 2019, 16.00 - 17.00 uur

Social Return on Investment

Webinar

"Hoe meet je de maatschappelijke impact van je zorginnovatie?"

Het meten van maatschappelijke impact wordt steeds belangrijker voor innovaties in de gezondheidszorg. Welke zorginnovaties zijn de moeite waard? Bewust kiezen voor innovaties die écht impact hebben. Het meten van impact wordt gebruikt om het maatschappelijk rendement vooraf te voorspellen, te monitoren of te evalueren. Vital Innovators maakt gebruik van de internationale Social Return On Investment (SROI) methodiek voor het meten van maatschappelijke impact. 

Aan de hand van deze methodiek worden alle stakeholders, investeringen en opbrengsten van een innovatie inzichtelijk. Hierbij wordt niet alleen de economische winst van een innovatie berekend, maar ook het maatschappelijk rendement dat voor de verschillende stakeholders gecreëerd wordt.  Om de investeringen en opbrengsten goed met elkaar te kunnen vergelijken worden alle waarden naar euro’s omgerekend. 
 
De SROI methodiek zorgt daarmee voor transparantie, inzicht in de investeringen en baten. Het faciliteert het gesprek hierover en draagt bij aan duurzame contractering en opschaling van zorginnovaties.

Health Valley organiseert samen met haar partner Vital Innovators een webinar over dit thema. Laat je inspireren hoe jouw zorgorganisatie van deze wereldwijde methodiek kan profiteren.

Voor wie?
Bestuurders, directeuren en (innovatie-)managers in de zorg. 

This workshop is powered by Briskr Validate! - a project funded by EFRO (European Fund for Regional Development).

Briskr-Validate-logo-resized.png EFRO_RGB2.png


 
online, smartphone, desktop of tablet
gratis
Adri Kraa

static

online

smartphone, desktop of tablet

Health Valley Partners