Home Events Sportinnovatie in het bedrijfsleven, een gouden match?!

04 december 2018, 12.00 - 18.00 uur

Sportinnovatie in het bedrijfsleven, een gouden match?!

Meet- en matchmiddag

Het Topteam Sport nodigt u van harte uit voor een meet- en matchmiddag voor bedrijven en Sportinnovator-centra. Doel van de middag is u te laten kennismaken met de wereld van sportinnovatie. Wat is het belang van sportinnovatie? Hoe ziet de markt van sportinnovatie eruit? Op welke manier kunt u samenwerken met sportinnovatiecentra? Hoe zet u samenwerkingsverbanden op? Welke financiële middelen zijn er beschikbaar voor bedrijven vanuit het programma Sportinnovator? Deze en andere vragen staan centraal op dinsdag 4 december 2018 van 12.00-18.00 uur in het Philips Stadion in Eindhoven

Ontmoet sportinnovatoren, laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk en ga op zoek naar een match! 
 
Tijdens deze middag wordt ook de nieuwe subsidieoproep voor bedrijven vanuit Sportinnovator toegelicht, die eind november 2018 opengaat. In deze subsidieoproep krijgen bedrijven in samenwerking met andere organisaties de kans om hun innovatieprojecten op het terrein van sport en bewegen zover door te ontwikkelen dat marktintroductie in zicht komt. Voor deze oproep is in totaal 5,7 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over meerdere rondes/tranches.

Voorlopig programma
12.00 - 13.00 uur:        Inspiratielunch plus uitreiking Nationale Sportinnovator Prijs 2018
Welke innovaties helpen topsporters om beter om te gaan met mentale aspecten als stress en teleurstelling, het behoud van concentratie en het omgaan met blessures? Welke innovaties zorgen ervoor dat mensen bewust en onbewust verleid worden tot meer bewegen? De beste ideeën ontvangen de Nationale Sportinnovator Prijs 2018.

Aanmelden en meer informatie
Wilt u de kansen op het gebied van sportinnovatie nader verkennen, dan kunt u zich hier aanmelden voor deze gratis middag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Nieuwenbroek: 070 349 54 80 of via sportinnovatie@zonmw.nl.
 
Over het Topteam Sport
Het Topteam Sport is opgericht op initiatief van het ministerie van VWS. Het Topteam Sport heeft een accelererende rol om sportinnovatie verder op de kaart te zetten en heeft daarom het programma Sportinnovator opgezet. Doel van Sportinnovator is het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten. Daarbij worden naast de wetenschap en de sport ook nadrukkelijk het bedrijfsleven en overheden betrokken. Door stimulering van deze samenwerking komen nieuwe sportinnovaties tot stand. Kijk voor meer informatie over Sportinnovator op www.sportinnovator.nl.
Philips Stadion, Frederiklaan 10A, 5616 NH Eindhoven
gratis
Voorlopig programma
12.00 - 13.00 uur:        Inspiratielunch plus uitreiking Nationale Sportinnovator Prijs 2018
Welke innovaties helpen topsporters om beter om te gaan met mentale aspecten als stress en teleurstelling, het behoud van concentratie en het omgaan met blessures? Welke innovaties zorgen ervoor dat mensen bewust en onbewust verleid worden tot meer bewegen? De beste ideeën ontvangen de Nationale Sportinnovator Prijs 2018.
13.00 – 14.30 uur:       Keynotes
  • Jean-Pierre Beunen, KPN Program Director Smart Society & Sport: “Tomorrow’s winners collaborate today”
  • Harry van Dorenmalen, voorzitter Topteam Sport en voormalig CEO van IBM en Martin Olde Weghuis, lid Topteam Sport en directeur Ammon Innovation
  • e.a.
14.30- 17.00 uur:         Beursvloer met onder andere:
  • Informatiebijeenkomst over subsidieoproep
  • Meet- & Matchsessies
  • Inspiratiesessies over o.a. co-creatie, waardeketenvorming, data in sport
  • Pitches van o.a. Sportinnovator-centra
  • En voldoende ruimte om te netwerken op de beursvloer
17.00 – 18.00 uur:       Netwerkborrel
Het programma wordt in de komende weken aangevuld met meer keynotes en sessies. Houd hiervoor ook de website in de gaten: www.sportinnovator.nl.

static

Philips Stadion
Frederiklaan 10A
5616 NH Eindhoven

4-12-2018 00:00:00

Health Valley Partners