Home Events Techniekpact On Tour bij Novio Tech Campus

09 oktober 2017, 13.30 - 17.30 uur

Techniekpact On Tour bij Novio Tech Campus

Technologie is overal en gaat ons allemaal aan. Technologische vernieuwingen veranderen onze manier van leven ingrijpend en steeds sneller. Álle banen eisen nieuwe manieren van werken, kennis en vaardigheden. Een van die vaardigheden: ICT/digitale geletterdheid.

Namens Landsdeel Oost nodigen wij u graag uit voor de bijeenkomst Techniekpact on Tour (TOT): ICT op maandag 9 oktober 2017 in Gelderland. 
 
De invloed van ICT op de maatschappij is complex en heeft grote impact op human capital: hoe zorg je dat huidig én toestromend personeel beschikken over de juiste vaardigheden en hoe richt je daar het onderwijs op in? Tijdens de TOT willen we met onderwijs en bedrijfsleven mogelijke oplossingen in kaart brengen.
 
Doekle Terpstra is deze middag aanwezig en gaat graag samen met u in gesprek over de ambities in de regio, de uitdagingen die daarbij komen kijken en mogelijke oplossingen.  

Keynote spreker
Tijdens de TOT-bijeenkomst is Pim van der Feltz (CEO Google Nederland) key note spreker. Google is een van de voorlopende bedrijven op het snijvlak van ICT. Wat is de toekomstvisie van dit softwarebedrijf op het gebied van ICT? En wat is het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven?

bba26978-b8c0-4c11-b6c2-dd5cad282f07.png
Novio Tech Campus , Transistorweg 5, 6534 AT Nijmegen
gratis
Aanmelden
13.30 - 14.00 uur
Inloop

14.00 - 14.45 uur
Plenaire opening en kennisdeling
- Opening door Michiel Scheffer, gedeputeerde Provincie Gelderland
- Keynote spreker: Pim van der Feltz (Google Nederland)
- Paneldiscussie met onderwijs, bedrijfsleven en overheid

14.45 - 15.00 uur
Korte pauze

15.00 - 16.30 uur
Tafelgesprekken / kennisdeling

16.30 - 17.30 uur
Gezamenlijke afsluiting / terugkoppeling en netwerkborrel
Pim van der Feltz

static

Novio Tech Campus
Transistorweg 5
6534 AT Nijmegen

Health Valley Partners

RSS 2.0