Home Events TFHC | Economische Missie naar Canada

02 oktober 2017

TFHC | Economische Missie naar Canada

Economische Missie naar Canada

o.l.v. een bewindspersoon en zakelijk missieleider VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer
2 – 6 oktober 2017, Toronto

Van 2 t/m 6 oktober 2017 organiseren de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Economische Zaken en het postennetwerk een Economische Missie naar Canada. Het land met 36 miljoen inwoners staat -net als Nederland- voor de uitdaging om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Met name deregio Toronto heeft een sterke Life Sciences & Health (LSH) positie en infrastructuur. De nadruk zal worden gelegd op de innovatieve en creatieve oplossingen die Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hierin te bieden hebben als ook het thema “Big Data in de Zorg”.
 

LSH programma

Deelname aan het LSH programma is interessant voor bedrijven, kennis- en zorginstellingen actief in de domeinen Mobility & Vitality, Medical Devices, eHealth en Public Health. De missie biedt u een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met samenwerkings- en zakenpartners, ziekenhuizen en andere relevante zorgpartijen in Canada...

 

Van 2 t/m 6 oktober 2017 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken en het postennetwerk een Economische Missie naar Canada.

De nadruk zal worden gelegd op de innovatieve en creatieve oplossingen die Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen te bieden hebben om mondiale problemen, zoals de gevolgen van klimaatverandering, verstedelijking en een verouderende bevolking tegen te gaan. Canada, en zeker de regio Toronto, heeft een sterke Life Sciences & Health positie en infrastructuur.De Nederlandse en de Canadese overheid zetten zich beiden in om innovatie te stimuleren in hun landen. Dit biedt mogelijkheden tot samenwerking, bijvoorbeeld op het terrein van nieuwe technieken van de toekomst.

Kansen in Canada

Canada staat -net als Nederland- voor de aanzienlijke uitdaging om de (publieke) gezondheidszorg voor de korte en lange termijn betaalbaar en toegankelijk te houden. Het land met 36 miljoen inwoners vergrijst en chronische – vooral cardiovasculaire en degeneratieve – aandoeningen komen steeds vaker voor. In 2016 bedroegen de totale gezondheidsuitgaven in Canada 164,4 miljard USD; dit is overeenkomstig aan 10,6% van het GDP en 4.530 USD per capita.

Regio Toronto: In Toronto, de grootste stad in Canada en de hoofdstad van de provincie Ontario, huist de grootste nationale LSH-sector; maar liefst 40% van het totale aantal ondernemingen (als ook van het aantal arbeidsplaatsen) is hierin actief. Verschillende clusters zijn ontwikkeld rondom de 24 universitaire ziekenhuizen die zich in Ontario bevinden en waarvan er 4 in de top 10 van Canada staan. Een van de grootste universitaire ziekenhuizen van Noord-Amerika is die van de University of Toronto. Jaarlijks wordt er in Ontario voor 14 miljard CAD aan R&D besteed door zowel publieke als private partijen. Enkele interessante partijen in Toronto zijn het University Health Network, het Toronto General Hospital en MaRS (innovatiehub, waar o.a. Ontario Institute for Cancer Research, Ontario Genomics Institute, Ontario Institute for Regenerative Medicine en het Vector Institute – for Artificial Intelligence gevestigd zijn).

Wat biedt deze missie u?

Deze unieke missie biedt u een uitstekende gelegenheid om zowel in collectief verband alsmede individueel in contact te komen met zakenpartners, ziekenhuizen en andere relevante zorgpartijen in Canada. Hieronder enkele zaken die u kunt verwachten tijdens de missie:

  • Een inhoudelijk Healthcare Seminar;
  • Collectieve Bezoeken aan relevante partijen zoals ziekenhuizen, overheid en zakenpartners;
  • Netwerkreceptie en/of Holland Trade diner;
  • Individuele Matchmaking met speciaal voor u geselecteerde relevante partners;
  • Aanwezigheid van LSH sectorspecialisten waaronder VWS;
  • Kennisdeling en kruisbestuiving met gelijkgestemde Nederlandse LSH partijen in de delegatie.

Voor wie is deze missie interessant?

Tijdens de missie zal het thema “Big Data in de Zorg” centraal staan. Het LSH programma is interessant voor bedrijven, kennisinstellingen en zorginstellingen die zich met name (maar niet uitsluitend) richten op:

  • Mobiliteit & Vitaliteit: producten en diensten op het gebied van preventie, mentale gezondheidszorg, ouderenzorg, revalidatie, thuiszorg, beweging en fysiotherapie;
  • Medische Hulpmiddelen en Apparaten: apparaten en hulpmiddelen t.b.v. medische zorg, onderzoek en behandelingen;
  • eHealth oplossingen: producten en diensten m.b.t. informatie- en communicatie systemen en andere oplossingen voor ziekenhuis en gezondheidszorg automatisering en digitalisering.
  • Public Health: diensten en concepten te behoeve van een duurzaam zorgbeleid en -systeem om de zorg capaciteit, kwaliteit, toegang en betaalbaarheid te vergroten.

Kosten & Voorwaarden Deelname

Deelname kost € 950,- per bedrijf (maximaal 2 deelnemers). Voor extra deelnemers betaalt u € 475,- per persoon. Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren geldt voor deze specifieke doelgroep een korting van 50% op de deelnemersbijdrage. Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden omvat deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in Canada. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen, dat aan iedere deelnemer wordt aangeboden.

Aanmelden

Klik hier, let op aanmelden kan tot en met 30 juli 2017

Contact

Voor meer informatie over deze economische missie neemt u contact op met:
Hanneke Bogaerts, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Telefoon:  088 602 1253
E-mail: hanneke.bogaerts@rvo.nl

Toronto , , Toronto, Canada
€ 950,- per bedrijf (maximaal 2 deelnemers)
Aanmelden

Task Force Health Care TFHC

Meer over deze partner

static

Toronto

Toronto, Canada

Health Valley Partners

RSS 2.0