Home Events Virtual Reality – een oplossing voor de markt of voor de zorg

18 februari 2021, 16.00 - 17.00 uur

Virtual Reality – een oplossing voor de markt of voor de zorg

Webinar

Virtual Reality – een oplossing voor de markt of voor de zorg?

De mogelijkheden van Virtual Reality zijn eindeloos, ook voor de gezondheidszorg. Behandelingen kunnen worden ondersteund door VR, of zelfs compleet in de virtuele wereld plaatsvinden. Virtual Reality begint zijn weg nu ook steeds meer te vinden naar revalidatie en fysiotherapie, waar VR-applicaties zich richten op het (her)leren van bewegingen, vaardigheden of gedachten, maar staat nog ver af van dagelijkse toepassing. Wat is er voor nodig dat Virtual Reality ook in de revalidatie voet aan de grond krijgt? Of liggen deze (virtuele) werelden te ver van elkaar?

In deze webinar gaan we deze vragen verkennen. Dit doen we aan de hand van een voorbeeld van een VR toepassing: een virtuele fietstrainer. Deze fietstrainer is ontwikkeld vanuit een zorgvraag en met de zorgverleners en doelgroep samen. Echter, is dit ook de marktvraag? In het webinar gaan we met elkaar in discussie en onderzoeken we mogelijke succes- en belemmerende factoren, welke partners noodzakelijk zijn, en wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn om VR succesvol in de revalidatiemarkt toe te passen.  

Lees meer over het event, klik hier.

De sessie wordt niet opgenomen en is dus niet terug te bekijken. 

VR-Een-oplossing-voor-de-markt-of-voor-de-zorg.jpg

online
gratis

16.00:   Virtuele fietstrainer voor kinderrevalidatie – een vraag vanuit de zorg

Dr.ir. Monique Tabak - Universiteit Twente & Roessingh Research and Development 

16.10:    Pitches & Discussies met:

                Albert Hoekstra – Total Reality

                Kiki Coppelmans – InMotionVR

                Menno Kamphuis – MOOVD

16.40     Subsidiemogelijkeden voor eHealth toepassingen

                Claudi van der Vegt – Leap

16.50     Vervolgstappen en afsluitend woord

                Dr.ir. Monique Tabak

17.00     Afsluiting

  • Dr.ir. Monique Tabak - Universiteit Twente & Roessingh Research and Development 
  • Albert Hoekstra – Total Reality
  • Kiki Coppelmans – InMotionVR
  • Menno Kamphuis – MOOVD
  • Claudi van der Vegt – Leap

Health Valley Partners