Home Events Westkust VS: mobiliteit en LSH

14 november 2021 - 19 november 2021

Westkust VS: mobiliteit en LSH

Handelsmissie

Wilt u zakendoen in Californië en/of Arizona op het gebied van Smart, Green, Urban Mobility of Life Sciences & Health? Ga dan van 14 tot en met 19 november mee met deze handelsmissie naar de westkust van de Verenigde Staten. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (tbc) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (tbc) hebben het voornemen erbij te zijn.

Tijdens deze handelsmissie helpen wij u om uw kansen in Californië en Arizona in kaart te brengen. De aanwezigheid van de bewindspersonen geeft u bovendien een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Daarnaast kunt u van de mogelijkheid gebruikmaken om in hun bijzijn bijvoorbeeld contracten of een Memorandum of Understanding (MoU) te ondertekenen.

Sectoren en programma Smart, Green, Urban Mobility

Bekijk het programma voor Smart, Green, Urban Mobility (.pdf) (Phoenix, Los Angeles, Sacramento en San Francisco).

Dit zijn de thema’s:

 • green mobility (EV’s, charging infrastructure)
 • smart mobility (autonomous driving, ITS)
 • urban (transit, active transportation, first-last mile)

Een bezoek aan CoMotion Los Angeles maakt deel uit van dit sectorprogramma. De editie voor 2021 vindt plaats van 16-18 november en zet in op thema’s als deelmobiliteit (ride-sharing), autonoom rijden, elektrisch vervoer (waaronder laadinfrastructuur) en mobility-as-a-service (MaaS). CoMotion biedt een mooi podium voor bedrijven uit de duurzame mobiliteitssector om hun ambities in smart & green mobility te presenteren. Daarmee kunnen zij de Nederlandse koploperspositie op veel van deze terreinen onder de aandacht brengen.

Lees meer over de kansen binnen deze sector.

Life Sciences & Health

Bekijk het programma voor Life Sciences & Health (.pdf) (Los Angeles en San Francisco).

Dit zijn de thema’s:

 • digitale gezondheidszorg;
 • medische apparatuur bij instellingen en in de persoonlijke leefomgeving;
 • integrale zorgoplossingen;
 • onderzoek, onderwijs en de toepassingen in de patiëntenzorg;
 • productontwikkeling.

Lees meer over de kansen binnen deze sector.

Marktkansen westkust Verenigde Staten

Californië

Californië is economisch gezien de grootste staat van de Verenigde Staten. Als Californië niet tot de Verenigde Staten zou behoren, zou het de op 4 na grootste economie ter wereld zijn. In Californië wonen ongeveer 40 miljoen mensen, waarvan 18 miljoen in de regio Los Angeles en 7 miljoen in de San Francisco Bay Area, inclusief Silicon Valley. Deze stedelijke regio’s zijn het kloppende economische hart van Californië voor technologische innovatie, medtech en digital health, mobiliteit, startups en investeringen.

Arizona (alleen mobiliteitssector)

De economie van de staat Arizona is de op 3 na snelst groeiende economie van de Verenigde Staten. Arizona grenst ook aan Mexico en is daarmee een belangrijke hub voor internationale handel. Vanwege de gunstige geografie en het aantrekkelijke zakenklimaat is de staat al een aantal jaar in trek bij bedrijven. Ook tijdens de COVID-19-pandemie zet deze groei door. De hoofdstad Phoenix is al 5 jaar op rij de snelst groeiende stad in de VS. Mobiliteit is een van de kernsectoren in Arizona. Dat wordt gestimuleerd door onderzoek - en samenwerkingsverbanden van lokale universiteiten en kennisinstellingen.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn binnen bovenstaande sectoren. Het westen van de Verenigde Staten biedt veel zakenkansen voor soms nog ondervertegenwoordigde groepen ondernemers. De regio heeft extra waardering voor diversiteit, inclusiviteit en out-of-the-box denken. Wij nodigen daarom ook ondernemers van verschillende achtergronden uit om aan deze missie deel te nemen. Anders gezegd: ondernemers die een andere kijk bieden dan de 'traditionele manier' van zakendoen. Denk bijvoorbeeld aan startups, jonge ondernemers, vrouwelijke ondernemers en scale-ups. Zo kunnen juist ook deze groepen ondernemers hun expertise en ervaringen uitwisselen met ondernemers in het westen van de VS.

Waarom meedoen?

 • Krijg inzicht in veelbelovende projecten binnen de genoemde sectoren;
 • Kom tijdens collectieve bezoeken in Californië en/of Arizona intensief in contact met inspirerende ondernemingen en instellingen; 
 • Maak kennis met potentiële zakenrelaties;
 • Ontmoet Nederlandse ondernemers die actief zijn op de Amerikaanse Westkust en die hun ervaringen met u delen;
 • Voer zakelijke gesprekken tijdens seminars en collectieve bezoeken;
 • Doe kennis op via netwerkgesprekken met relevante bedrijven en overheidsinstanties;
 • Leer nieuwe partners kennen via netwerkevenementen in aanwezigheid van de bewindspersonen (op basis van uw profiel nodigen wij relevante netwerkpartijen uit voor deze evenementen).

Deelname en kosten

Meld u aan voor deelname. De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 3 september. Per organisatie kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Voertalen zijn Nederlands en Engels. RVO vindt het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van de missie vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.

Kosten

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 personen). Het dienstenpakket bevat:

 • deelname aan de collectieve programmaonderdelen;
 • collectieve netwerkgesprekken;
 • trade receptie / trade diner;
 • netwerkevenementen;
 • lokale ondersteuning door de organisatie;
 • lokaal vervoer.

Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Wij informeren u na 24 september over reis en verblijf.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Karin Schipper, projectleider handelsmissie sector Mobility
E: karin.schipper@rvo.nl

Jos Hermsen, projectleider handelsmissie sector LSH
E: jos.hermsen@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ambassadenetwerk in de Verenigde Staten en het Netherlands Business Support Office in Los Angeles en betrokken brancheorganisaties.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om tijdens de aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Covid-19-clausule

De organisatie neemt vrijdag 24 september een besluit over het doorgaan van deze handelsmissie op basis van het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de in de VS geldende inreisregelgeving. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd. Mocht het reisadvies in de periode vanaf 24 september tot vertrek alsnog wijzigen dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie alsnog te annuleren. Uiteraard worden dan geen deelnemerskosten in rekening gebracht.


Californië is de grootste economie van de VS en zou de vijfde wereld economie zijn in termen van GDP. De zorgmarkt is zeer groot, met 39,5 miljoen inwoners en 118,9 miljard USD uitgaven. De zorg sector maakt 16.8% uit van de staats GDP en is verantwoordelijk voor 1,4 miljoen banen. De nieuwe Biden administratie brengt hoop dat progressieve wijzigingen voor de gezondheidszorg eraan komen.

De gezondheidsprioriteit voor 2021/22 is vooralsnog het bestrijden van COVID-19. COVID-19 heeft een grote verschuiving in de gezondheidszorg van de VS teweeg gebracht met een sterke digitalisering binnen de gezondheidszorg worden ontwikkelingen aangejaagd door het gebruik van telehealth en Aritificial Intelligence.

Verschillende LSH clusters, elk met onderscheidende en sterke ecosystemen zijn in Californië aanwezig. Twee van deze clusters zijn te vinden in Los Angeles en de San Francisco Bay Area. Er zijn ongeveer 3.450 LSH bedrijven actief in deze clusters. Daarnaast is er een zeer ruime hoeveelheid venture capital (VC) beschikbaar, California heeft het hoogste LSH investeringsniveau van de VS.

Californië heeft enkele van de hoogst aangeschreven biofarma en biotechnologie clusters, en ook medtech clusters in de VS. In eHealth is de focus met name op het veilig delen van informatie tussen de zorg verleners. De consument hecht steeds meer waarde aan digitale, on-demand zorg. De toegankelijkheid van de zorg door middel van nieuwe technologische middelen is aanzienlijk vergoot.

De snel stijgende adaptatie van 'zorg op afstand' biedt ook veel kansen voor farmaceutische, biotechnologische, en medical device bedrijven om de nieuwe modellen te ontwikkelen die de relatie tussen de patiënt en de zorg verlener centraal stellen. Dit met als doel om zorg resultaten te verbeteren. Digitalisering van de zorg bij de Point of Care maakt samenwerking met digital therapeutics ook aantrekkelijk.

In de San Francisco Bay Area zijn de dominante spelers in het veld van robotic surgery aanwezig. Daarnaast is de regio wereldleider in AI innovaties en de cross sectorale toepassingen van AI. Zuidelijk Californië en de regio rond Los Angeles is leidend in de integratie van digitale en informatie technologie en medical devices.

Een toenemende vergrijzende samenleving blijft de vraag naar zorg doen stijgen. Verdere aanscherping van regelgeving en de druk op het beperking van de verder stijgende kosten blijven de drijfveren in deze subsectoren.

 • De VS staan voor grote maatschappelijke uitdagingen als het gaat om toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve zorg voor alle sociaaleconomische klassen. Het gebrek aan voldoende gekwalificeerde professionals belemmert individuele patiënten om de juiste zorg te laten krijgen. Tegelijk zijn de VS wereldwijd nog steeds de aanjager van R&D, innovatie en standaardisatie. De stijgende zorgkosten in de VS hebben ertoe geleid dat er meer gekeken wordt naar innovaties die de kwaliteit, efficiëntie of toegankelijkheid van zorgdiensten verbeteren.
 • California is, met 40 miljoen inwoners, een veelbelovende markt voor Nederlandse LSH-bedrijven actief in het domein van digital health toepassingen zoals connectivity, telehealth en artificial intelligence. Investeringen in medicijnonderzoek, logistics, diagnostics, imaging en patient experience groeien snel en bieden zakelijke mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven.
 • De San Francisco Bay Area huisvest de dominante spelers op het gebied van medical devices, met dominante spelers op gebieden als robotchirurgie, wearables en medical 3D printing.
 • Zuid-Californië is de thuisbasis van een aantal revolutionaire bedrijven die digitale gezondheid verbinden met medical devices met als doel om een meer kosteneffectieve, op data gebaseerde, digitale gezondheidszorg te creëren.

Meer weten?

Westkust , Verenigde Staten
950 Euro

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/07/Draft-programme-trade-mission-VS-LSH.pdf

static

Westkust

Verenigde Staten

14-11-2021 00:00:00

Health Valley Partners