C.I.A.L.E.: Connect, Innovate, Accelerate, Learn and Expand

Healthy Lifestyle innovation agenda

Home Events Workshop "Van idee tot waarde propositie"

19 april 2017, 13.00 - 17.30 uur

Workshop "Van idee tot waarde propositie"

Op 19 april 2017 komt een selectie van partners van ICT for Brain, Body & Behavior (i3B), Food Valley NL en Health Valley samen met een afvaardiging van Alliantie Voeding. Het gaat om een workshop van idee tot waarde propositie met thema verbeteren van zorg en welzijn van borstkankerpatiënten middels e-coaching.

De workshop is op uitnodiging. 
Mocht u van mening zijn dat uw deelname van toegevoegde waarde is voor het welslagen van deze workshop, gelieve een e-mail te sturen naar info@i3b.org.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Victor Haze, manager zorginnovatie Health Valley via V.Haze@healthvalley.nl
 

Meer informatie

Bekijk meer info en het programme in deze flyer

CIALElogos.jpg

gratis, op uitnodiging

static

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ede

Health Valley Partners