Home Ons netwerk > Innovaties

Innovaties

Als netwerkorganisatie voor de Life Sciences & Health-sector stelt Health Valley zich ten doel partnerships te stimuleren, innovaties te versnellen en werkgelegenheid te bevorderen. Vanuit die optiek is Health Valley één van de founding partners achter het platform Zorginnovatie.nl. Op ZorgInnovatie.nl kan iedereen zijn innovatie delen en bijdragen aan de ontwikkeling van innovaties van anderen. Zo versnellen we samen innovaties in Life Sciences & Health. En dat leidt tot prachtige resultaten.

Hieronder een overzicht van innovatieve projecten waaraan partners van Health Valley bouwen. Jouw innovatie hier terugzien? Ga dan naar Zorginnovatie.nl en voer ’m in!
 

Anne, virtuele assistente

Deze virtuele assistent, die ingezet wordt ter ondersteuning van ouderen en verstandelijk beperkten wordt in de Health Valley regio ontwikkeld. Bekijk innovatie

Behandeling Begrepen

Met Behandeling Begrepen ontwikkelen wij, samen met artsen en zoveel mogelijk met patiënten, kwalitatief hoogstaande en duidelijke medische animatie-video's om patiënten, naasten of mantelzorgers uitleg te geven. Bekijk innovatie

MEXTRA

MeXtra is een 'social eHealth network', waarin hulpverlener, client en de sociale omgeving van de client samen kunnen werken aan de zorgvraag die leeft. Binnen een beveiligd digitaal dossier kan aan een gestructureerd behandelplan worden gewerkt met heldere doelen en transparante rapportage en evaluatie mogelijkheden. Bekijk innovatie

Sleep.ai

Een app waarmee u kunt ontdekken of u tandenknarst en welke factoren het meeste invloed hebben op tandenknarsen zoals koffie of alcohol (voor slapen gaan). Bekijk innovatie

Nettie, de regelapp

Nettie biedt 2 voordelen: 1. Nettie verbindt en activeert het privénetwerk van mensen die zorg of hulp nodig hebben en 2. Nettie verbindt dit netwerk met de zorgprofessional. Hierdoor wordt de zorgprofessional doelmatiger ingezet en kunnen de zorgkosten omlaag. Bekijk innovatie

Passief Bewegen

De zorg beter, humaner en efficiënter maken door immobiele en inactieve mensen op een leuke en veilige manier manier zelf te laten oefenen zonder omkleden en blessures. Eigen WAR. Produced in Holland. Bekijk innovatie

The Cortex

The Cortex is een toolset voor zorginstellingen en farma om mobiele ecosystemen te bouwen voor bepaalde patiëntgroepen. Zogenaamde Clinicards maken het mogelijk een gepersonaliseerde app te maken om gericht data te vangen voor het diagnostisch plan (o.a. met sensoren) en digitale interventies te ondersteunen voor evidence-based gedragsbeïnvloeding. Bekijk innovatie

Quli

Quli (Quality of Life) is een online (e-health)initiatief en staat voor participerende gezondheidszorg, met de burger centraal. Het helpt bij zelfredzaamheid (of eigenlijk ook samenredzaamheid), eigen regie over zorg en gezondheid en preventie Bekijk innovatie

OSAsense (by DiagnOSAS)

DiagnOSAS: een kosteneffectieve, patiëntvriendelijke, laagdrempelige en betrouwbare screeningstool voor het obstructief slaap apneu syndroom in de huisartsenpraktijk. Bekijk innovatie

Mizo Woonondersteuning

Woonondersteuning door inzet slimme technologie Bekijk innovatie

WheelDrive

Dé nieuwe hulpaandrijving voor rolstoelgebruikers die extra ondersteuning kunnen gebruiken. WheelDrive gaat verder.
Bekijk innovatie

Lumiflow Flower

Maak wachttijd en behandelingen aangenamer met rustgevend licht. Lumiflow is een uitstekende wachtverzachter voor tandartspraktijken, behandelruimtes en ziekenhuisafdelingen. Bekijk innovatie

Gight

Gight biedt oriëntatie in het donker door middel van geautomatiseerde led-verlichting Bekijk innovatie

E-Health Warenhuis

Met het E-Health Warenhuis brengen wij de hulpverlener en patiënt dichter bij elkaar. Wij begeleiden zorginstellingen tijdens het ontwerp, de implementatie en opschaling van E-Health. Bekijk innovatie

Jouw Omgeving

Dé oplossing voor innovatieve en effectieve blended hulpverlening; Visueel, interactief en gebruikersvriendelijk. Bekijk innovatie

PAZIO

PAZIO biedt een eHealth-platform waarmee zorggebruikers via één digitale ingang gemakkelijk toegang krijgen tot al hun online zorg- en welzijnsdiensten. Door de integratie van meerdere diensten en portalen wordt de zorg overzichtelijk en toegankelijk voor de zorggebruiker en –verlener. Bekijk innovatie

Wijzelf (vh WeHelpen)

Je wilt best een keer iemand een handje helpen. Omdat het je een goed gevoel geeft iets voor een ander te doen! Op wehelpen.nl vind je hulpvragen en mensen die hulp aanbieden. Ook kun je samen met bekenden zorgen voor een ander. WeHelpen is gratis en voor iedereen. Zo willen we helpen weer vanzelfsprekend maken en mensen motiveren mee te helpen. Bekijk innovatie

VOM: Voice of Medicine

Een applicatie waarbij je de belangrijkste onderdelen van de bijsluiter (van een geneesmiddel) kunt vinden en beluisteren. De doelgroep van de app zijn laaggeletterden, maar we willen in de toekomst uitbreiden naar verschillende talen. Bekijk innovatie

sdds

E-comvideo is een uniek voorlichtingsplatform aan het implementeren in de geestelijke, lichamelijke en sociaal-maatschappelijke zorg, dat door verschillende organisaties gebruikt kan worden. Denk hierbij aan gemeentes, scholen, GGZ-instellingen, gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. Bekijk innovatie

Be Sure Online

BeSure is digital platform for stroke prevention and rehabilitation. Using wearable devices, IoT and medical equipment, platform gathers information about patients conditions, including physiological data as well as data related to daily activities. BeSure makes real-time analysis in order to predict the onset of emergent situations Bekijk innovatie

Medicatie Manager

Multifunctionele app voor zelf management van meervoudig medicijngebruik om bijwerkingen en ernstige complicaties, zoals overlijden of ziekenhuisopname, te voorkomen door middel van barcode scan en fotografie, met bewezen effectiviteit. Tevens ingericht om therapietrouw te verhogen en thuiszorg/mantelzorg te ondersteunen. Bekijk innovatie

Improve

Als arts je zorgpad of studie met patiëntenvoorlichting en vragenlijsten veilig uitvragen via de mobiel van je patiënt.
Improve is wereldwijd het eerste arts-patient communicatie platform met end-to-end encryption. Bekijk innovatie

Abena Nova

Het eerste slimme incontinentiemateriaal voor dagelijks gebruik.
Betere zorg binnen verpleeghuizen en verstandelijke beperkte zorg. Bekijk innovatie

Wond Zorg App

De Wond Zorg App biedt regievoerder, wijkteams, ziekenhuis en huisarts één multidisciplinair dossier om de voortgang van de wondzorg digitaal vast te leggen en op afstand te monitoren. Dit bespaart tijd, maakt het wondzorgproces efficiënter, kwalitatief beter en motiveert zowel patiënt als zorgprofessional tijdens het vaak zware genezingsproces. Bekijk innovatie

Happy Senso

Happy Senso is een gel met multisensorische eigenschappen, een fantastisch product voor sensorische stimulering en ontspanning. Toe te passen bij meerdere doelgroepen. Het is te horen, te voelen, te zien en te ruiken. Happy Senso is erg leuk om te gebruiken en zorgt voor ogen vol schittering en enthousiasme en mooie contactmomenten! Bekijk innovatie

ParkinsonTV

Online televisie met informatie vanuit praktijk, zorg en ervaring, laagdrempelig en altijd beschikbaar voor mensen met parkinson en door mensen met parkinson. Bekijk innovatie

Studio Flessenpost

Studio Flessenpost ontwikkelt communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden in gesprekken met laagtaalvaardigen over complexe zorg- en welzijnskwesties. Bekijk innovatie

SLAM orthopedic

Kwaliteit en efficiëntie verbeteren door automatisch meten tijdens chirurgisch boren Bekijk innovatie

Momo BedSense

Doorligwonden zijn pijnlijk voor patiënt, verhogen de werkdruk voor verpleegkundigen en de zorgkosten. Wisselhouding is een effectieve methode om decubitus te voorkomen. De Momo BedSense maakt het toepassen van wisselhouding inzichtelijk en op maat voor de patiënt. Bekijk innovatie

Kozie

Wij brengen het gevoel thuis bij mensen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen.
Bekijk innovatie

MINT zorgadvies

Praktisch, evidence-based duurzaamheidsadvies en implementatie voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Bekijk innovatie

Nori Health

AI-aangedreven chatbot coach voor chronische ziekte management, startend voor IBD en IBS. Bekijk innovatie

VitalFlap

VitalFlap: een sensorplatform die erop gericht is om postoperatieve complicaties bij borstreconstructies vroegtijdig, eenvoudig, kostenefficiënter en patiëntvriendelijker te detecteren. Bekijk innovatie

Proudfitters

Proudfitters brengt een frisse blik in de organisatie – snel en resultaatgericht. Door onze flexibele en agile manier van werken, passen we ons snel aan op de wensen en veranderde omstandigheden. Wij prikkelen organisaties door nieuwe inzichten en zijn niet bang om een spiegel voor te houden. Sneller en effectiever komen waar je wilt, door een fris Bekijk innovatie

MedKitVR

MedKitVR is dé oplossing voor de zorgsector om te starten met Virtual Reality. Met een uniek pakket bestaande uit brillen, opbergkast en software wordt het personeel compleet ontzorgd. Bekijk innovatie

InstantCare

InstantCare is een systeem voor het monitoren van incontinente cliënten. Het checkt elke minuut het incontinentiemateriaal van de bewoners en kan zowel urine als ontlasting meten. De mate van vochtigheid van het incontinentiemateriaal van elke cliënt wordt weergegeven op een tablet of via een mobiele applicatie. Bekijk innovatie

Pinktrainer

Pinktrainer is een E-health behandel- en researchplatform voor het ondersteunen van curatieve borstkankerzorg en het verlenen van revalidatietherapie d.m.v. het inzetten en monitoren van gepersonaliseerde beweeginterventies en voedingsrichtlijnen. Pinktrainer beschikt tevens over motivatietools voor de moeilijke tijden van de patiënt. Bekijk innovatie

Mind Mansion

De behandelmethode rondom angst verbeteren door de inzet van virtual reality in combinatie met biofeedback en gamification. Bekijk innovatie

Medvice MIA

De MIA, (Medisch Interactief Anamnese- applicatie), is een unieke toepassing, speciaal ontworpen om een snelle en effectieve anamnese af te nemen in de spoed-eisende hulp of op de huisartsenpost, ondersteund door machinaal leren. Bekijk innovatie

ORYX Go!

De Oryx Go! voorkomt het vallen bij ouderen door hen veiliger en soepeler door het leven te laten bewegen met behulp van efficiënte bewegingsanalyse. Bekijk innovatie

Winq.

Gepersonaliseerde keuzehulpen obv patientkenmerken en uitkomstinformatie, aangeboden vanuit het Elektronisch Patienten Dossier.

Winq is een online platform voor het ontwikkelen, delen en distribueren van gepersonaliseerde digitale keuzehulpen om Samen Beslissen tussen patiënt en zorgverlener te bewerkstelligen. Bekijk innovatie

RenalTracker

Behavior change to help delay dialysis Bekijk innovatie

MS sherpa

MS sherpa geeft MS patiënten en hun arts grip op de ziekte, door inzicht te geven in de invloed van lifestyle keuzes en behandeling op ziekte-activiteit. Hierdoor wordt de quality of life van patiënten verbeterd en de effectiviteit van de behandeling versterkt. Bekijk innovatie

MedValue bv

MedValue brengt voor bedrijven met een medisch-technologische innovatie de potentiele toegevoegde waarde in beeld door middel van een kosteneffectiviteits assessment die in kaart brengt wat de toegevoegde waarde is voor de gezondheid van de patiënt en het effect op de kosten van de zorg. Bekijk innovatie

PlaygroundVR

Een online Virtual Reality speeltuin voor kinderen in het ziekenhuis waar ze samen kunnen spelen, praten of gewoon voor even het ziekenhuis kunnen vergeten. Bekijk innovatie

BeterDichtbij

Samen de zorg makkelijker maken. Daar werken we aan met BeterDichtbij. Als digitale dienst maken we het voor mensen mogelijk om in gesprek te gaan met de eigen arts of andere zorgverlener: eenvoudig en veilig. In iets meer dan een jaar tijd wordt BeterDichtbij al actief ingezet door 12 ziekenhuizen en meerdere huisartsenorganisaties in Nederland. Bekijk innovatie

PLASOMA

Behandeling van chronische wonden met een koud plasma Bekijk innovatie

Micro-Cosmos

Micro-Cosmos ontwikkelt een kap voor op het bed van patiënten in het ziekenhuis, zodat die patiënten meer rust krijgen. Door het wegnemen van geluiden en lichten, en het geven van een eigen omgeving, zorgen we ervoor dat patiënten beter kunnen slapen en sneller herstellen Bekijk innovatie

Sexual Healing

De Sexual Healing collectie is een reeks objecten en methode die doormiddel van o.a. bio-feedback vrouwen met pijn, frustratie of schaamte rondom seks helpen hun lichaam opnieuw te leren kennen bijvoorbeeld na een traumatische ervaring. Bekijk innovatie

SLAM orthopedic

Kwaliteit en efficiëntie verbeteren door automatisch meten tijdens chirurgisch boren Bekijk innovatie

Corpus VR

Virtual Reality platform t.b.v. fysiotherapie en revalidatie. De therapeut kan de cliënt in de virtuele omgeving tijdens oefeningen begeleiden en volgen via een tablet. De cliënt krijgt via de oefeningen in de virtuele wereld als vanzelf de motivatie om bewegingen uit te voeren. Therapie trouwheid en outcome worden sterk verbeterd. Bekijk innovatie

SARA Robotics

SARA is een zorgrobot met een sociaal karakter. Ze is gespecialiseerd in het verhogen van het welzijn van de bewoners in een zorgomgeving. Ook kan SARA de werkdruk van de zorgprofessionals verlagen door ondersteuning Bekijk innovatie

Fusedbone

Streamlined processes for manufacturing medical devices at the Point of Care. Bekijk innovatie

App to Order

App to Order van Proud Nerds & CWZ staat voor het nieuwe bestellen van instrumenten voor de operatiekamer. Deze innovatie bestaat uit een mobiele app voor de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) en een online systeem in de OK. Deze maken het mogelijk en om sneller en effectiever materialen te bestellen en leveren. Voor, tijdens en na de operatie. Bekijk innovatie

Health Valley Partners