Robotica en Blockchain

Robotica in de maak

Een robot die botkanker uit het hoofd van de patiënt verwijdert. Het lijkt de toekomst, maar het kan al. Het cluster medische robotica brengt bedrijven, kennisinstituten en zorgverleners samen om technologische oplossingen te ontwikkelen. “De weg is lang, de werkelijkheid soms weerbarstig”, vertellen Dorine Pluimers, innovatiemanager Health Valley en Willem Endhoven, managing director HighTechNL. “Toch krijgt het cluster steeds meer vorm.”

Foto: Willem Endhoven & Dorine Pluimers

Dorine Pluimers

Innovatiemanager Health Valley

De ambitie van het cluster medische robotica is groot: het versnellen van innovatie en marktintroductie van geavanceerde robottechnologie voor de Nederlandse zorg. “Met betaalbare technologische oplossingen ontlasten we het zorgstelsel”, leggen Pluimers en Endhoven uit. “Belangrijk is dat die nieuwe robotica snel toe te passen is, want we staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing, langer thuis wonen en de druk op zorgverleners.”


"Het is belangrijk dat nieuwe robotica snel toe te passen is.”


Eerste operatierobot

RoboSculpt van Radboudumc is een goed voorbeeld van het ontlasten van, in dit geval, een operateur. Het innovatieve project won dit jaar de eerste Health Valley Bridge Prijs. RoboSculpt verwijdert bot achter het oor. Het is de eerste autonoom functionerende operatierobot. Pluimers: “Zo’n operatie duurt uren, is uiterst complex en risicovol. De robot freest met ongekende precisie, de chirurg houdt het daardoor langer vol. Hij neemt het pas het laatste deel over.”


Snelle bijdrage aan de zorg

Het cluster medische robotica is een initiatief van Health Valley en High Tech NL / Holland Robotics. Het cluster richt zich op innovaties op de operatiekamer en in de verbetering van de revalidatiezorg. Twee deelgebieden van medische robotica waarin in 2019 de eerste concrete stappen zijn gezet. De keuze voor deze twee deelgebieden is mede gebaseerd op urgentie en kansen op succesvolle businesscases. “We verwachten dat met robotica de chirurgische en revalidatiezorg snel te ontlasten is.”


Investeerders nodig

De eerste oriënterende bijeenkomsten van experts op beide topics zijn achter de rug. “Onze ambitie om partijen bij elkaar te brengen is complex, omdat je totaal verschillende spelers nodig hebt”, stellen Pluimers en Endhoven. Vooral partijen die een businesscase willen oppakken, zijn lastig te vinden. Endhoven: “Om de zorg betaalbaar en Nederland gezond te houden, moeten we ons vooral richten op preventie. Daar is de meeste winst te halen, alleen is die winst vooral maatschappelijk benoembaar. Probeer een investeerder dan maar eens te overtuigen.”


Deelnemers benaderd

In 2019 zijn nationaal en internationaal verkenningen gedaan naar grote partijen, en zijn potentiële deelnemers benaderd. In eigen land wordt verbinding gezocht met verschillende regio’s, zoals de regio Twente. Pluimers ging ook mee met de handelsmissie GO4EXPORT naar Canada. Pluimers: “In Canada spelen dezelfde problemen in de zorg. Ook daar focust onderzoek en ontwikkeling zich op bijvoorbeeld nanotechnologie, rehabilitation robotics en eHealth. In maart zijn de Canadezen te gast op ons Health Valley Event.”


Zes nieuwe robotproducten

Het cluster wil dat binnen vijf jaar in beide aandachtsgebieden businesscases voor een top 3 prioritering worden ontwikkeld. Pluimers: “Het kost tijd, maar we maken vooruitgang. Partijen leren elkaar kennen, nieuwe gezichtspunten zorgen voor nieuwe inzichten, het beeld hoe we te werk moeten gaan wordt steeds volwassener.”

Willem Endhoven

High Tech NL

Blockchain in de zorg


Op 24 januari en 26 september organiseerden we samen met onder meer hogeschool Saxion en Novel-T twee netwerkbijeenkomsten over blockchain. In 2020 gaan we daarmee verder.


Blockchain in de zorg staat nog in de kinderschoenen, maar kan grote gevolgen krijgen voor bijvoorbeeld gegevensuitwisseling, administratieve processen, medicijnenherkomst en de eigen regie van patiënten over hun zorggegevens. Tijdens de bijeenkomsten komen praktijkvoorbeelden en oplossingen aan bod en laten we mogelijkheden zien voor blockchain in zorg en eHealth. Doel is om een netwerk te bouwen van partijen die zich bezighouden met blockchain of er interesse in hebben. De volgende blockchain bijeenkomst is op 16 januari 2020 in Deventer.


Blockchain krijgt ook aandacht tijdens het Health Valley Event 2020. Zo is het toonaangevend blockchainbedrijf Ledger Leopard sponsor van onze Health Valley Bridge Prijs 2020.


Deel het Health Valley Jaarverslag