Digital Health: van product naar implementatie

Gericht onderwijs versnelt digitale zorginnovaties

De aandacht binnen eHealth verschuift van product naar implementatie. In 2019 zijn we gestart met de nieuwe Masterclassreeks ‘Implementatie van eHealth’. Daarmee richten we ons op het succesvol uitrollen van digitale zorgprojecten in een organisatie. Ofwel: “Hoe krijg je de eHealth-toepassing van papier naar de praktijk? Want dat gaat nog weleens fout”, vertelt Marc Kalf, innovatiemanager van Health Valley.

Foto: Marc Kalf & Wouter Wolters

Het ministerie van VWS heeft het jaar van de implementatie uitgeroepen; op zorginnovatieplatforms gaat het vooral over implementatie. Ook in ons netwerk is het succesvol inzetten van digitale zorginnovaties een issue. “In ons netwerk zitten veel bedrijven die digitale zorgoplossingen bieden. Aan de productenkant is dus geen tekort. De toepassing van eHealth loopt vast aan de implementatiekant, bij zorginstellingen”, stelt Kalf. “Met onze Masterclassreeks ‘Implementatie van eHealth’ snijdt het mes aan twee kanten: we helpen bedrijven om producten sneller op de markt te brengen en zorginstellingen om er sneller mee aan de gang te gaan. Uiteindelijk is de eindgebruiker, de patiënt, de winnaar.”


Het begint bij behoefte

De masterclassreeks valt onder de Health Valley Academy en is ontwikkeld door Health Valley, Buro Wisselstroom en andere netwerkpartners. “Eén van de grootste valkuilen in eHealth-trajecten is het onderschatten van de organisatorische impact”, weet Wouter Wolters, directeur van Buro Wisselstroom en verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma van de masterclassreeks. “Een succesvolle implementatie begint bij behoefteonderzoek in je organisatie: wat is het probleem, behoefte of pijnpunt?”


Organisatieverandering nodig

Nieuwe zorgtechnologie moet toegevoegde waarde hebben. “Dan weet je zeker dat je innoveert op iets wat er toe doet en wat mensen drijft”, vervolgt Wolters. “Daarmee voorkom je een blackbox-situatie, waarbij een manager op een beurs wat aanschaft en tegen de organisatie zegt: ‘Kijk maar of je er iets mee kan’. Medewerkers denken dan: ‘Ik zou niet weten hoe, ik heb er geen behoefte aan’. Daar gaat het vaak al fout. Het is essentieel om medewerkers vanaf het begin te betrekken. Ook omdat digitale zorginnovatie bijna altijd tot organisatieverandering leidt.”“The only place where success comes before work is in the dictionary.”


Ook als post-hbo-onderwijs

De achtdaagse masterclassreeks startte in september. Deelnemers zijn vooral innovatiemanagers, projectleiders en programmamanagers, die betrokken zijn bij innovatieprojecten in organisaties uit allerlei sectoren van de zorg. Wolters: “Na afloop is een deelnemer specialist in duurzame implementatie van digitale zorginnovaties.” Medio 2020 start een tweede reeks. Kalf: “De opzet van de masterclassreeks bespreken we met drie hbo-instellingen in Oost-Nederland en met de twee werkgevers verenigingen in de zorg. We hopen dat er meer kennisdeling en samenwerking komt in het post-hbo onderwijs, om ook zo de implementatie van eHealth te versnellen.”


Health Innovation School gestart

Gaat het bij de masterclass om de implementatie, op de Health Innovation School (HIS) ligt de focus op het stimuleren van een innovatieve manier van denken, het herkennen en initiëren van innovaties en het bevorderen van samenwerking in netwerken. De HIS in Zuid-Oost Nederland opende in november de deuren voor 51 deelnemers uit de regio. Health Valley is een van de partners en nauw betrokken bij het programma. Innovatiemanager Koen van den Hurk: “Er doet een breed scala aan mensen uit zorg en welzijn mee. Ons doel is om een sterk en blijvend regionaal ecosysteem te creëren van mensen die ‘innovatief minded’ zijn, die kansen zien en durven nemen en elkaar daarin versterken.”

Deel het Health Valley Jaarverslag