Drug Discovery en Development

Impuls voor regionale samenwerking

De regio Nijmegen-Oss-Boxmeer profileert zich steeds nadrukkelijker als ‘the place to be’ voor Life Science & Health. Farmaceutische bedrijven en kennisinstellingen vormen een complete waardeketen op het gebied van Drug Discovery & Development (DDD). Ze werken aan het verbeteren van de gezondheidszorg én economische groei. Toch is intensievere samenwerking nodig om de regio meer te onderscheiden van andere LSH-hubs. In 2019 zijn afspraken gemaakt voor een actieagenda.

Monique van Esselbrugge
Wethouder gemeente Nijmegen

Allard Kaptein
Bestuurslid Health Valley

Health Valley is het grootste innovatienetwerk in Life Sciences & Health in Nederland; de Novio Tech Campus in Nijmegen en het Pivot Park in Oss bieden uitmuntende onderzoeksfaciliteiten en huisvesting en de regio kent meerdere toonaangevende kennisinstellingen. In de regio Nijmegen-Oss-Boxmeer zijn zo’n 80 bedrijven actief in de Drug Discovery & Development (DDD). Dat health-regio’s als Leiden, Amsterdam en Utrecht bij investeerders en buitenlandse bedrijven meer aanzien lijken te hebben, is dan ook een onderschatting van wat er in deze regio gebeurt”, stelt Allard Kaptein, die eind 2019 bestuurslid was van Health Valley.


Beter profileren

Neem Oss. Nergens in Nederland zit meer ervaring in het doorontwikkelen van een idee naar een geregistreerd medicijn,” licht Kaptein toe. “We moeten ons dus beter profileren als health-cluster. Daarvoor is meer samenwerking nodig binnen de regio.” Hij pleit voor meer uitwisseling tussen de campussen in Nijmegen en Oss, tussen bedrijven onderling, tussen kennisinstellingen en bedrijven en tussen gemeenten en provincies. “Partijen en campussen kunnen elkaar meer aanvullen, er is meer kruisbestuiving mogelijk door uitwisseling van kennis en expertise.”“We moeten ons beter profileren
als health-cluster”


Gezamenlijke actieagenda

Om te laten zien wat de regio ‘in huis’ heeft, is door Health Valley in 2019 een inventarisatie gemaakt van de Biotech en Farma-bedrijven en -instellingen op de campussen en in de regio. De brochure Drug Discovery en Development is beschikbaar voor iedereen en bedoeld om elkaar te vinden en expertise en kennis te delen. Een belangrijke stap, vindt Monique Esselbrugge, wethouder Economische Zaken van de gemeente Nijmegen. Nijmegen heeft DDD als speerpunt aangewezen en werkt aan een actieagenda. “Dat bedenken we niet vanuit het stadhuis. Toonaangevende kennisinstellingen als de Radboud Universiteit, Radboudumc en de HAN doen mee, maar ook internationaal opererende bedrijven als Synthon. Dat zorgt voor een agenda die echt toegespitst is op wat zij nodig hebben en onze economie nog sterker maakt.”


Aanjagen en faciliteren

In juni ontving Esselbrugge de wethouders van Oss en Boxmeer in Nijmegen. “We spraken voor het eerst af gezamenlijk op te trekken, want deze sector kent natuurlijk geen gemeentegrenzen. We zijn er van overtuigd dat we één ecosysteem zijn en dat we elkaar vanuit die gedachte moeten versterken.” De gemeenten willen zich als één topregio presenteren, er wordt nagedacht over een gezamenlijke acquisitie- en marketingstrategie. Ook is besloten een regionale kalender van netwerkbijeenkomsten samen te stellen. Esselbrugge: “Onze rol is verbinden, aanjagen en faciliteren. Uiteindelijk ook met het doel om banen te creëren.”


18.500 jobs

Brigitte Drees, directeur van het Pivot Park in Oss, juicht het stappen over gemeentelijke en provinciale grenzen alleen maar toe. “De samenwerking is enorm belangrijk voor de werkgelegenheid en economie. Iedere euro die hier in Oss wordt uitgegeven, leidt tot vier euro bestedingen in de regio, dankzij de vele toeleveranciers.” In Brabant zitten 910 Life Science en Health bedrijven. Drees: “Die zijn goed voor zo’n 18.500 jobs en zo’n 62 procent van de Nederlandse Life Science sector. Met deze cijfers laat de regio zien dat het toonaangevend is in dit land.”

Brigitte Drees
Directeur Pivot Park

Deel het Health Valley Jaarverslag