Health International

Internationaal staan we steeds meer op de kaart

Health Valley staat internationaal steeds meer op de kaart. Ook in 2019 zijn nieuwe buitenlandse netwerken ‘ontdekt’ die interessant zijn voor onze partners. En andersom ontdekken die netwerken de innovatiekracht van onze regio. Dat bleek ook uit de grote internationale belangstelling voor het Health Valley Event. “Er liggen veel mogelijkheden voor onze mkb-bedrijven in het buitenland”, weet Victor Haze, innovatiemanager internationalisering. “Daar moeten we ze beter op wijzen.”

Foto: Victor Haze & Thea Remers

Thea Remers
Projectcoördinator van
Euregio Rijn-Waal

Met zeventig partijen uit de Health-sector op het eerste Health Valley Event International was Haze al tevreden geweest. “Het werden er in maart uiteindelijk 220.” De netwerkregio’s kwamen uit meer dan tien landen, tot aan Singapore toe. Zij konden deelnemen aan thema-sessies, pitches van start-ups en scale-ups, en demonstraties. “Maar het draaide vooral om netwerken. Er zijn 110 matchingsgesprekken rond Medtech, Digital Health en Medical Devices gehouden. Meerdere netwerken hebben hun regio gepresenteerd.”


Drie dagen in 2020

Vanwege het succes duurt het Health Valley Event in 2020 drie dagen. “We zijn van plan om de delegaties rond te rijden langs onze partnerregio’s Wageningen, Enschede en Oss.” Victor verwacht meer netwerkregio’s op het event. Bijvoorbeeld Europese Health-netwerken die hij ontmoet in Brussel. Zo’n zes keer per jaar is hij in België om te netwerken, om te horen over Europese subsidieprogramma’s, nieuwe innovatieve projectprogramma’s en over te vormen consortia. “Ik richt me vooral op ambient assisted living-initiatieven, en kijk waar kansen liggen voor onze bedrijven en zorgorganisaties.”


Zorg Verbindt

Duitsland is een belangrijk land op de internationaliseringsagenda van Health Valley. Ook dit jaar heeft Victor nieuwe Duitse health-netwerken aangeboord, zoals de Business Metropole Ruhr, GesundheitsCampus en enkele DigiHubs. Ze worden toegevoegd aan de lijst netwerken binnen het ‘Zorg Verbindt’-project van de Euregio Rijn-Waal. In ‘Zorg Verbindt’ werken Gesundheitsregion KölnBonn e.V. – HRCB Projekt GmbH en Gesundheitsnetzwerk Niederrhein samen om partijen bij elkaar te brengen en nieuwe zorginnovaties te stimuleren.


Matchingsbijeenkomsten

‘Zorg Verbindt’ zorgde in 2019 voor veel grensoverschrijdende matchingsbijeenkomsten en -gesprekken. “Ook dit jaar hebben we het netwerk Euregionaal Forum GGZ uitgenodigd bij onze matching- en themabijeenkomsten”, vertelt Thea Remers, coördinator van het gelijknamige project van de Euregio Rijn-Waal. Het forum bestaat uit vijftig Nederlandse en Duitse zorginstellingen, verzekeraars en andere zorgverleners. Het richt zich op verbetering van de gezondheidszorg in het grensgebied.


Stevig fundament

Dankzij dit project weten veel netwerken en partijen aan weerszijde van de grens elkaar te vinden. Er is een stevig fundament voor grensoverschrijdende samenwerking gelegd, stellen Haze en Remers dan ook. “De connecties zijn goed”, zegt Remers. “Dat is belangrijk, want ‘Zorg Verbindt’ stopt begin 2020. Na vier jaar komt het achterliggende Europese subsidieprogramma ten einde. Inmiddels is een nieuw projectidee ’netwerken, matchings en fieldlabs’ tot 2022 ter goedkeuring ingediend.”“Er liggen veel mogelijkheden voor onze partners in het buitenland.”


Internationale ambities

Voor Haze en Remers staat vast dat er veel mogelijkheden liggen in het buitenland. Haze: “Ook in landen als Frankrijk, Spanje en Engeland. Veel van onze bedrijven en zorgorganisaties realiseren zich dat niet. We moeten ze dat beter vertellen, want vaak zijn projecten ook te koppelen aan Europese subsidieprogramma’s.” In 2020 zullen Health Valley-partners actiever worden gewezen op de kansen die grensoverschrijdende samenwerking biedt. “Om dat gerichter te doen, inventariseren we eerst met een enquête wat binnen onze Health Valley-partners leeft aan internationale ambities. En wie nu al meer wil weten, kan contact met mij opnemen.”


Victor Haze
Innovatiemanager Health Valley

Deel het Health Valley Jaarverslag