Allerzorg

Wat ons beweegt

Tien jaar na de oprichting van Allerzorg kiezen wij voor een belangrijke verdieping van ons missie-statement 'Zorg geven zoals je die ook voor je naasten zou willen'. Allerzorg werkt actief samen met ziekenhuizen. Daardoor kunnen wij specialistisch verpleegkundige zorg aan huis leveren.

In 2015 zijn hierover eerste afspraken gemaakt met academische en topklinische ziekenhuizen. Het gaat om medisch verpleegkundige taken die ook thuis door een gespecialiseerde verpleegkundige kunnen worden uitgevoerd, zoals immuuntherapie bij mensen met kanker, enzymtherapie bij chronische stofwisselingsziekten en infuustherapieën voor langdurige toediening van antibiotica. Het oprichten en participeren in zogeheten anderhalvelijnscentra, waar zowel medisch specialisten als de verpleegkundig specialisten van Allerzorg werken, past eveneens in deze lijn. Hier kunnen nu al wond- en pijnbehandelingen worden gegeven. Meer specialistische behandelingen zijn in voorbereiding.

De verpleegkundig specialist vormt in deze aanpak de brug tussen thuis en ziekenhuis. Ook wordt het detacheren van gespecialiseerde verpleegkundigen bij huisartsen de komende jaren uitgebreid.Levert Allerzorg dan geen traditionele thuiszorg meer? Zeker wel. Nieuw is alleen dat er de komende jaren zoveel meer mogelijk is. Bij complicaties of bij een in aanvang zwaardere indicatie kan sneller en zonder rompslomp worden doorgeschakeld naar zorg op ziekenhuisniveau.

Zo'n brug tussen thuiszorg en ziekenhuis is nieuw. Het is een in Nederland nog niet goed ontgonnen terrein dat cliënten, zorgaanbieders en verzekeraars voordelen kan bieden. Thuiszorg - ook specialistisch verpleegkundige thuiszorg - is aanzienlijk goedkoper dan ziekenhuiszorg. Thuiszorg ontlast bovendien de capaciteit van ziekenhuizen. Wat ons beweegt is de wil om mensen door effectieve innovaties te ontzorgen. Continuïteit van bedrijfsvoering is daarbij vanzelfsprekend een voorwaarde.De overheid bepleit betere zorg te leveren voor minder geld. Allerzorg deelt dat uitgangspunt, juist ook vanuit het perspectief van de cliënt. Mensen voelen zich vaak gelukkiger als zij zoveel mogelijk zelf kunnen doen.

We blijven vernieuwen. Zo zullen we tussen nu en 2020 het Allerzorg-concept van de gerichte ondersteuning van mensen met dementieklachten en beschermende huisvesting uitbreiden. We pamperen niet, zoals in de klassieke ouderenzorg gebeurde, maar stimuleren mensen met inspirerende activiteiten en sociale contacten.

Over inspiratie gesproken, Allerzorg is voor vakmensen een uitdagende plek om te werken en te leren. Ons opleidingsprogramma verdiept zich en biedt kennis die op geen andere plek zo is te verwerven. De reden is simpel: Allerzorg heeft thuiszorg een nieuwe dimensie gegeven en verwijdert bestaande scheidingsmuren tussen zorgdisciplines. Werken in de thuiszorg was nog nooit zo inspirerend.In het achter ons liggende decennium heeft Allerzorg laten zien dat echt rekening houden met de cliënt in een tijd van financiële schaarste wel degelijk mogelijk is. Met deze ervaring rijker is de inzet om in 2020 normgevend te zijn voor een nieuwe generatie thuiszorg onderbouwd en haalbaar.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Allerzorg
Website: www.allerzorg.nl
E-mail: info@allerzorg.nl
Organisatietype: Zorginstelling
Specialisatie: Ouderenzorg, Thuiszorg
Bezoekadres: Kasteel 4, 3441 BZ Woerden
Postadres: Postbus 2136, 3440 DC Woerden
KvK: 33133450

Social

Health Valley Partners

RSS 2.0