ontdekken - waarnemen - blootleggen

Dispicio is een voortzetting van het organisatie-adviesbureau ZorgopKoers.

Dispicio

Geschiedenis

Dispicio is een voortzetting van het organisatie-adviesbureau ZorgopKoers. Omdat onze ambitie breder ligt dan de zorg – alhoewel deze sector altijd een speciale plaats zal blijven innemen – en er ook steeds meer vragen van buiten deze sector op ons afkwamen is besloten om in 2019 de naam te wijzigen en de activiteiten voort te zetten onder de naam Dispicio.

Visie

Een goede basis leidt tot een goed resultaat. Het is onze overtuiging dat het, in hun context, blootleggen van drijfveren en belangen helpt om doelstellingen sneller, efficiënter en meer gedragen te realiseren. Dit draagt bij tot een gezonde organisatie met een evenwichtig oog voor de behoeften en belangen van zowel klanten, medewerkers, processen en producten.

Missie

Dispicio ontdekt, neemt waar en legt bloot. Wij helpen organisaties op een veilige en mensgerichte wijze om zo breed mogelijk inzicht te verzamelen en antwoord te geven op voorliggende vragen. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het stroomlijnen van vormen van in- en externe samenwerking, het begeleiden van processen rondom bestuurlijke vernieuwing en het toetsen van innovaties.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Dispicio
Website: https://dispicio.nl/
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Business development, Consulting, Juridisch Advies, Consultancy
Bezoekadres: Rauwbrakenweg 1 b, 5056 EJ, Berkel-Enschot, Netherlands
Postadres: Rauwbrakenweg 1 b, 5056 EJ, Berkel-Enschot, Netherlands
KvK: 6 4818780

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Mirjam van den Bosch
Innovatiemanager Health Valley Netherlands
m.vandenbosch@healthvalley.nl

Mirjan van den Bosch

Health Valley Partners