No Patent Without Strategy
Home Ons netwerk Partners EDP Patent Attorneys

EDP Patent Attorneys

Of je innovatief bent of niet, intellectuele eigendomsrechten (IE) van anderen kunnen behoorlijk in de weg zitten. Ben je innovatief, dan is het belangrijk om na te denken wat je op intellectueel eigendomsgebied met innovaties doet. Dat geldt niet alleen voor multinationals, maar ook voor MKB, voor starters, voor kennisinstellingen, en zelfs voor partijen die zich richten op open innovation. EDP Patent Attorneys assisteert bedrijven bij het ontwikkelen van IP strategieën, het vastleggen van uitvindingen, het eventueel afdwingen van octrooirechten (octrooi = patent), en het definiëren van strategieën om inbreuk te voorkomen. EDP Patent Attorneys richt zich op octrooien en heeft een wereldwijd netwerk van agenten om haar cliënten op octrooigebied te assisteren. Voor overige intellectuele eigendomsrechten (Intellectual Property / IP) werkt EDP Patent Attorneys samen met specialisten op deze gebieden.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: EDP Patent Attorneys B.V.
Website: http://www.edpip.nl
E-mail: ellens@edpip.nl
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Consulting, ICT, IP Advies
Bezoekadres: Bronland 12, 6708 WH Wageningen
Postadres: Bronland 12 E, 6708 WH Wageningen
KvK: 52194795

CONNECT MET EDP Patent Attorneys


Social

Health Valley Partners

RSS 2.0