Home Ons netwerk Partners Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 2600 professionals van TNO, dagelijks aan. Dit doen we samen met partners en gericht op vijf transities die we samen met onze stakeholders hebben vastgesteld.

Over TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij geloven in gezamenlijke creatie van waarde in maatschappelijke én economische termen. Wij richten ons op transities of veranderingen, in vijf maatschappelijke thema’s:

  • Industrie: van economische stagnatie naar groei in hoogtechnologische industrie
  • Gezond Leven: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag
  • Defensie & Veiligheid: van veelsoortige dreigingen naar beheersbare risico’s
  • Leefomgeving: van knelpunten door urbanisatie naar vitale stedelijke regio’s
  • Energie: van conventionele bronnen naar duurzame energiesystemen

Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing.

Onze missie

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Onze strategie

In nauwe samenwerking met onze stakeholders stellen we elke vier jaar een strategisch plan op waarin we beschrijven hoe wij onze missie invullen. Dit plan is onze offerte aan de samenleving. Onze strategie is een weerslag van door ons waargenomen trends in maatschappij en technologie. In nauwe afstemming met onze stakeholders hebben wij de vijf transities gedefinieerd waarop wij ons richten. Deze zijn in lijn met de uitdagingen en ambities van de Topsectoren en de maatschappelijke thema’s in Nederland en Europa.

Meer informatie

Zoekt u informatie over een transitie of een specifiek onderwerp? Selecteer dan een aandachtsgebied waarbinnen uw onderwerp zich afspeelt. Wanneer u vervolgens een onderwerp selecteert, krijgt u ook informatie over de TNO-expert die u hierover te woord kan staan.

Als uw aandachtsgebied niet scherp af te bakenen is, kijkt u dan onder aandachtsgebieden of gebruik de zoekmachine op de homepage.

Wilt u weten hoe TNO werkt kijk dan bij Onze Werkwijze.

U kunt ook contact opnemen met de TNO Wegwijzer.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
Website: http://www.tno.nl
Organisatietype: Kennisinstelling
Specialisatie: WO
Bezoekadres: Anna van Buerenplein 1, 2595 DA, DenHaag, Nederland
Postadres: Postbus 3005, 2301 DA, Leiden, Nederland
KvK: 27376655

Social

Publicatiedatum: november 03, 2021

Nederland moet Valorisatie-hotspot van Europa worden

Publicatiedatum: november 21, 2020

TNO en IKNL zetten in op AI voor oncologie

Publicatiedatum: april 17, 2020

Consortium bouwt corona-test applicatie

Publicatiedatum: april 06, 2020

Innovatieprogramma ZorgTech

Publicatiedatum: februari 17, 2020

GROZ: samenwerken voor de juiste zorg op de juiste plek

Publicatiedatum: februari 12, 2020

Veilig data delen in de zorg met behoud van privacy

Publicatiedatum: november 01, 2019

TNO en IKNL samen in AI voor de oncologie

Publicatiedatum: november 23, 2017

32 miljoen euro voor technologisch toponderzoek

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Marc Kalf
Ecosysteem directeur Health Valley Netherlands
m.kalf@healthvalley.nl
+31622389323

Marc Kalf

Health Valley Partners