Regio Arnhem Nijmegen:

de regio waar het goed leven is!

Home Ons netwerk Partners Regio Arnhem Nijmegen (Bureau Brussel)

Regio Arnhem Nijmegen (Bureau Brussel)

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband tussen 18 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal en internationaal perspectief.

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de thema's Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. In de regiogids is een actueel overzicht van overlegvormen en contactpersonen opgenomen.

De samenwerking is vastgelegd in de Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region (opgenomen in de regelingenbundel) en is op 17 december 2015 gestart.

Op 12 januari 2017 ondertekenden waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls en commissaris van de Koning Clemens Cornielje het investeringsakkoord. In dat akkoord is de afspraak vastgelegd om minstens 10 jaar vast te houden aan de ingezette koers om de economie van de regio te versterken.

De achttien samenwerkende gemeenten

Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

De regio Arnhem Nijmegen in kaart.


Uitwerking thema's

Er zijn vier thema’s waar de Regio Arnhem Nijmegen aan werkt. Deze vormen de ruggengraat van de regionale samenwerking. Per thema kunt u het programma en de samenstelling van het portefeuillehoudersoverleg (de wethouders per gemeente) bekijken door op de thema’s te klikken:

Het overleg is niet alleen informatief van karakter maar gericht op het bereiken van bestuurlijk commitment op de regionale opgaven. Met de afspraken adviseren de wethouders hun colleges en hun gemeenteraden. De Regio Arnhem Nijmegen is geen beslisorganisatie; de uiteindelijk besluitvorming over de voorstellen ligt bij de 18 gemeenten. De samenwerking is verbeeld in een organogram.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Regio Arnhem Nijmegen (Bureau Brussel)
Website: www.regioan.nl
Organisatietype: Overheid
Specialisatie: Gemeente
Bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 53, 6802 EK, Arnhem, Nederland
Postadres: Postbus 9029, 6800 EL, Arnhem, Nederland
KvK: 9214938

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Victor Haze
International ecosystem director Health Valley Netherlands
v.haze@healthvalley.nl
+31683999327

Victor Haze

Health Valley Partners