Omdat niemand hetzelfde is...

Siza

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot en met begeleiding naar werk. Siza ondersteunt op die momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te verleggen. Bij Siza werken 2500 medewerkers die zorg en ondersteuning bieden aan ruim 3500 mensen. Siza heeft 150 locaties verspreid over Gelderland en Brabant. Bij Siza denken we in mogelijkheden en draait alles om ontwikkeling. Daarmee creëren we een wereld van verschil voor cliënten en ook voor onze medewerkers. Wij willen het beste uit onszelf en elkaar halen. In het belang van de cliënt en ook voor een prettig en uitdagend werkklimaat.

Onze visie

Ieder mens is van betekenis, neemt verantwoordelijkheid, schept kansen en heeft plezier, elke dag opnieuw.

Als mens maakt u deel uit van de maatschappij. Binnen de maatschappij wordt bepaald hoe we met elkaar omgaan, waar u op kunt rekenen, wat er van u wordt verwacht en van welke voorzieningen u gebruik kunt maken.

In het dagelijks leven komt u allerlei belemmeringen tegen die het moeilijk of zelfs onmogelijk maken om daadwerkelijk mee te doen aan het gewone leven van alledag. Soms kunt u die hobbels zelf nemen; soms niet en dan gaat u op zoek naar ondersteuning. Waar mensen door een handicap belemmeringen ondervinden, biedt Siza ondersteuning; met deskundigheid en ervaring. En als het gewone van alledag voor u niet aan de orde kan zijn, zoekt Siza samen met u naar andere vormen van verbinding met de maatschappij.

Mensen met een handicap die een beroep op Siza doen kunnen bewoner zijn, maar ook werknemer, vrijwilliger, student, cursist, patiënt, logé of vakantieganger. De rol van Siza is dan ook veelzijdig: van bemiddelaar, adviseur, behandelaar en werkgever tot verzorger, begeleider, belangenbehartiger, buddy of luisterend oor. 

Social

Health Valley Partners

RSS 2.0