Home Ons netwerk Partners Stichting I Logos

Stichting I Logos

I Logos is opgericht om grip te krijgen op de transities in het sociale domein. Het is een samenwerkingsverband van betrokken bedrijven die antwoord geven op wat de transities concreet voor burgers en overheden betekenen. Omdat je ‘het pas ziet, als je het doorhebt’ zet I Logos ‘betekenisvolle IT’ in om zicht te geven op wat daadwerkelijk nodig is om te komen tot 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

I Logos (betekenisvolle informatisering) is een partnerorganisatie, welke eind 2013 is opgericht om - samen met innovatieve gemeentes- een regiemodel te maken voor sturing in het sociale domein. De modulaire opzet van I Logos maakt het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven, met behulp van 'uw' eigen en reeds beschikbare data, zowel tot regie informatie als geïntegreerde cliënteninformatie te komen. Hiermee creëren we inzichten in kansen, bedreigingen en ‘oplossingen’ voor gemeentelijke dienstverlening en specifiek de transitie in het sociaal domein. Hiertoe werken inmiddels 15 organisaties samen die hun sporen verdiend hebben in zorg, data en overheid. Onderscheidend in de aanpak van I Logos is, naast state of the art data science, de integratie in de basis van haar aanpak van wetenschappelijke, juridische, bestuurskundige en beleidsinzichten.

Wat bieden wij?

Wij bieden middels datascience antwoorden op complexe edoch concrete vragen en bieden daarmee grip op de transformatie van het gemeentelijke landschap en specifiek het sociale domein. Dit doen we door uit te gaan en gebruik te maken van standaarden, data te verrijken met open beschikbare data, vooraf met ‘ketenleveranciers’ (zaak- en regiesystemen, facturatie, datawarehousing, BI, juridisch) aan integratie en koppelvlakken te werken en gebruik te maken van reeds beschikbaar gestelde gemeentelijke informatie (bijv. middels GGK).

App Bedweter

Per jaar vallen duizenden ouderen uit bed. Een groot gedeelte van de ziekenhuiszorg bij ouderen gaat uit naar gebroken heupen. Vaak begint de nachtmerrie dan pas. Sommige ouderen die op zichzelf wonen worden pas laat of zelfs te laat gevonden. Om die situatie te voorkomen, bieden we een systeem dat dit soort situaties herkent en hulp inschakelt.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Stichting I Logos
Website: www.ilogos.nl
Organisatietype: Netwerkorganisatie
Specialisatie: ICT
Bezoekadres: Nimrodstraat 50, 6531 LH, Nijmegen, Nederland
Postadres: Nimrodstraat 50, 6531 LH, Nijmegen, Nederland
KvK: 53278925

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Koen van den Hurk
Innovatiemanager Health Valley Netherlands
k.vandenhurk@healthvalley.nl
+31612092409

Koen van den Hurk

Health Valley Partners