Home Ons netwerk Partners Stichting Jeugdinterventies

Stichting Jeugdinterventies

Sommige jongeren zitten zo in de knel dat het ten koste gaat van henzelf. Dit kan zich op verschillende manieren uiten zoals:

 • overmatig gebruik van bijvoorbeeld Cannabis, andere drugs of alcohol
 • veelvuldig spijbelen
 • vroegtijdig schoolverlaten
 • probleemgedrag

Dit probleemgedrag zorgt er vaak voor dat het toekomstperspectief van de jongere verslechtert, met alle gevolgen van dien. Met name voor de jongere zelf. Stichting Jeugdinterventies vindt het belangrijk dat deze jongeren op een goede manier geholpen en begeleid worden. Met goede hulp en begeleiding kunnen deze jongeren hun gedrag veranderen en krijgen zij weer zelf de regie over hun eigen toekomst.

De jongere én zijn omgeving als uitgangpunt

Thuis, op school, op het werk of bij de sportvereniging. Het gedrag van jongeren wordt beïnvloed door verschillende factoren op al deze leefgebieden. Om gedragsverandering te realiseren is het belangrijk om te weten welke factoren precies van invloed zijn en wat de relatie is tussen deze verschillende factoren. De verschillende leefgebieden staan ten slotte met elkaar in verbinding. Een gekozen oplossing op het ene domein, hoeft op een ander domein niet werkbaar te zijn. Op lange termijn wordt het voor de jongere dan lastig om dit vol te houden. Het is dan ook belangrijk om de hele omgeving (het systeem) te betrekken bij het veranderen van het gedrag van de jongere.

Deze systeemgerichte benadering is daarom het uitgangspunt bij alles wat Stichting Jeugdinterventies doet. Wij zijn van mening dat het alleen op deze manier mogelijk is het gedrag ook op lange termijn te veranderen.  Ze kunnen weer op een positieve manier deelnemen aan de maatschappij en beter te functioneren op school, op het werk en bij vrijetijdsbesteding. Hierdoor verbetert toekomstperspectief.

Van jeugdzorg tot onderwijs en wijkteam

Goede begeleiding is dus belangrijk. En dat is waar wij onze rol zien. Wij ondersteunen en adviseren professionals die werken met jongeren met probleemgedrag. Dit doen we door het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen en trainingen voor onder andere:

 • jeugdzorgwerkers
 • medewerkers van wijkteams
 •  scholen
 • Justitiële Inrichtingen
 • JeugdzorgPlusinstellingen

Daarnaast adviseren en ondersteunen wij organisaties over een systeemgerichte benadering. Van advies over actuele casuïstiek tot het implementeren van systeem. Hierbij werken we samen met andere organisaties en zorginstellingen om de kwaliteit van onze interventies te bewaken en borgen.

Nu én in de toekomst

Er gebeurt veel binnen de jeugdzorg en het onderwijs. Juist nu is het belangrijk om vooruit te kijken. Hoe kan de zorg het beste ingericht worden? Welke middelen zijn er beschikbaar om goede en efficiente zorg te kunnen leveren, nu en in de toekomst? Stichting Jeugdinterventies kijkt en denkt graag. Met innovatieve oplossingen werken wij continu aan een efficiënte bedrijfsvoering binnen onze eigen organisatie.

Daarnaast zoeken we, samen met andere partijen, continu naar manieren waarop we instellingen kunnen helpen om te innoveren. Dit is dé manier om de begeleiding van jongeren met probleemgedrag en daarmee een goede toekomst voor deze jongeren, ook voor de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Ons aanbod

Met systeemgericht denken en werken als uitgangspunt, ziet ons aanbod ziet er als volgt uit:

 • Landelijke opleiding erkende interventies, zoals MDFT.
 • Ondersteuning en advies bij implementatie van erkende interventies door instellingen.
 • Training, advies en ondersteuning ter voorkoming van of bij behandeling van jongeren met allerlei probleemgedrag, ook met een licht verstandelijke beperking (lvb).
 • Training, advies en ondersteuning bij gezinsgericht werken voor residentiële instellingen en JeugdzorgPlusinstellingen
 • Training, advies en ondersteuning systeemgericht denken en werken voor scholengemeenten en/of andere verwijzers in de Jeugdzorg

Uiteraard zoeken wij bij de ontwikkeling van ons aanbod waar mogelijk samenwerking met externe partijen zoals de academische werkplaats en diverse Jeugdzorginstellingen. Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op deze website. Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij bespreken graag hoe we jouw organisatie het beste van dienst kunnen zijn.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Stichting Jeugdinterventies
Website: www.stichtingjeugdinterventies.nl
Organisatietype: Kennisinstelling
Specialisatie: HBO
Bezoekadres: Endegeesterstraatweg 36C, 2342 AK, Oegstgeest, Netherlands
Postadres: Postbus 37, 2300 AA, Leiden, Netherlands
KvK: 27331172

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Marc Kalf
Innovatiemanager Health Valley Netherlands
m.kalf@healthvalley.nl
+31622389323

Marc Kalf

Health Valley Partners