Home Ons netwerk Partners Stichting MedtechPartners

Stichting MedtechPartners

MedtechPartners is een samenwerkingsverband tussen (inter)nationale bedrijven, (academische) medische centra, onderzoeksinstellingen en (technische) universiteiten in de medische technologie. Het doel van Stichting MedtechPartners is het organiseren van matchmaking en het bieden van ondersteuning in business development van medical devices en disposables, zodat snellere en succesvollere marktintroductie van medische innovaties mogelijk kan worden gemaakt.

Stichting MedtechPartners biedt ondernemers enerzijds een podium aan om in contact te komen met ontwerpers, ontwikkelaars, producenten, distributeurs, marketeers, financiers en multinationals uit de medtech sector. En anderzijds biedt ze ondersteuning bij strategie, business planning en aantrekken van (seed)financiering ter stimulering van de introductie van kansrijke medische technologische vindingen in Nederland. Dit landelijk platform richt zich op innovatieve medische apparatuur, instrumenten, hulpmiddelen en disposables met een internationale marktpotentie. Daar waar behoefte is aan business partners of ondersteuning van de vermarkting van een productinnovatie kan ze bij MedtechPartners terecht. Het voordeel voor aangesloten partners is dat zij op een concrete manier in aanraking komen met meer dan 20 jonge maar hoog-kwalitatieve medische innovaties per jaar. MedtechPartners vormt voor hen een venster op innovaties in de medtech sector en biedt tegelijkertijd een platform waar bedrijfsleven, ziekenhuizen en wetenschappers met elkaar in contact kunnen komen.

Enkele van de georganiseerde activiteiten zijn de Medtechmeetings (5x per jaar) waar ondernemers van kansrijke innovaties zichzelf kunnen presenteren aan de 50 aangesloten partners uit medtechsector. Zowel aangesloten partners als nog niet aangesloten partners kunnen medisch technologische vindingen aandragen bij MedtechPartners. Per Medtechmeeting worden 4 tot 6 innovaties geselecteerd op basis van een aantal criteria waaronder kwaliteit, haalbaarheid en passendheid. 

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Stichting MedtechPartners
Website: http://www.medtechpartners.nl
Organisatietype: Netwerkorganisatie
Specialisatie: Netwerkorganisatie
Bezoekadres: Westervoortsedijk 73, 6827 AV, Arnhem, Nederland
Postadres: Postbus 60055, 6800 JB, Arnhem, Nederland
KvK: 9212539

Social

december 06, 2018

MedTech Meeting

juni 07, 2018

MedtechMeeting

oktober 10, 2017

BiotechMeeting

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Dorine Pluimers
Innovatiemanager Health Valley Netherlands
d.pluimers@healthvalley.nl
+31651551076

Dorine Pluimers

Health Valley Partners