Home Ons netwerk Partners The Economic Board Arnhem Nijmegen

The Economic Board Arnhem Nijmegen

Werken aan economisch succes

The Economic Board is de innovatiemotor van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen. In deze regio vind je topbedrijven in topsectoren. Kennisinstellingen met unieke expertise en state-of-the-art onderzoek. Een heel hoog opgeleide beroepsbevolking. Een goede infrastructuur en aantrekkelijke steden. Deze ingrediënten maken dat de regio buitengewoon veel economische mogelijkheden heeft.

Wij communiceren over het bijzondere potentieel van de regio. We verbinden partijen met elkaar: kennisinstellingen, overheden, ondernemers en investeerders. We jagen economische ontwikkeling aan.

De focus ligt op Food, Health en Energy en de cross-overs hiertussen. Hier liggen de beste kansen voor meer groei, meer business en meer werkgelegenheid in de regio.

The place to be in Food, Health & Energy

The Economic Board vertelt het verhaal van onze regionale economie, de vooroplopende technologie, de mooie omgeving. Wij zijn dé regio waar je moet zijn als je echt vooruit wilt op het terrein van Food, Health & Energy. We bieden bedrijven en investeerders (binnen en buiten Nederland) bruikbare informatie over ons vestigingsklimaat. 

We belichten parels uit de regio, bedrijven die bijzonder zijn, of het nu gaat om hight tech of degelijke perfect uitgedachte productieprocessen. Er is hier een schat aan opvallende bedrijvigheid te vinden, een uitgelezen entourage dus om je product te ontwikkelen.

We vertegenwoordigen de regio op beurzen en events over de grens en we faciliteren  handelsmissies. We nodigen buitenlandse partijen uit om kennis te maken met onze regio en fungeren zo als vliegwiel voor internationalisering.

Matchmaker voor nieuwe partnerschappen en innovatieve cross-overs

De ingrediënten voor succes zijn er. Om alle kansen in de regio echt te benutten maken wij de verbinding tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. The Economic Board is de matchmaker met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. Door contacten tussen ondernemers met goede plannen en investeerders met lef kunnen interessante cross-overs ontstaan. Zodat innovatieve ideeën tot nieuwe parels leiden. We stimuleren samenwerking op verschillende manieren. Start-ups en scale-ups in Food, Health & Energy koppelen we aan een netwerk van business angels. We brengen partijen bij elkaar om ideeën te delen over bijvoorbeeld export of financiering. We ondersteunen de opzet van gezamenlijke projecten van onderwijsinstellingen en bedrijven. Van kraamkamer tot volle wasdom.

Motor voor economische ontwikkeling

The Economic Board is gangmaker en motor. We werken aan voorwaarden voor groei. We versterken het vestigingsklimaat door bijvoorbeeld het verbeteren van de infrastructuur of van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bij obstakels zoeken we de oplossing. Tegelijkertijd creëren we nieuwe kansen. Zo inventariseren we mogelijke cross-overs en maken en monitoren we projectvoorstellen op dit gebied. Ook gaan we preventief te werk. Met bedrijven die uit de regio willen vertrekken voeren we gesprekken om te achterhalen wat de motieven zijn. ‘Leave’ mag in onze regio geen optie zijn!

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: The Economic Board Arnhem Nijmegen
Website: http://www.theeconomicboard.com
Organisatietype: Netwerkorganisatie
Specialisatie: Netwerkorganisatie
Bezoekadres: Toernooiveld 300, 6525 EC, Nijmegen, Nederland
Postadres: Toernooiveld 300, 6525 EC, Nijmegen, Nederland
KvK: 65371992

Social

september 22, 2021

CapitalChange

mei 20, 2020

Lifeport WebinarTV #4

mei 13, 2020

Lifeport WebinarTV #3

november 19, 2019

MEDICA 2019

november 13, 2018

Dagtour beurs MEDICA 2018

Publicatiedatum: februari 18, 2021

De Groeiversneller ondersteunt groei Gelders mkb

Publicatiedatum: januari 10, 2021

Ondersteuningsmogelijkheden Coronacrisis

Publicatiedatum: juli 22, 2020

The Life Net

Publicatiedatum: juli 09, 2020

AI for Life Center

Publicatiedatum: april 20, 2020

Regionale Monitor

Publicatiedatum: oktober 23, 2019

Inspirerende innovator: Chris Doomernik

Publicatiedatum: februari 25, 2019

Zijinstromers en innovatie als oplossingen

Publicatiedatum: mei 21, 2018

Novio Tech Campus - High Tech Film

Publicatiedatum: december 21, 2017

Briskr ondersteunt ondernemingen in Health en High Tech

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Chris Doomernik
Directeur Health Valley Netherlands
c.doomernik@healthvalley.nl
+31610560710

Chris Doomernik

Health Valley Partners