Home Ons netwerk Partners TU/e Strategic Area Health

TU/e Strategic Area Health

Technische Universiteit Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een internationaal vooraanstaande, in engineering science & technology gespecialiseerde universiteit. We bieden kwalitatief hoogwaardig onderzoek en onderwijs en dragen daarmee bij aan de vooruitgang van technische wetenschappen, de ontwikkeling van technologische innovaties en de groei van welvaart en welzijn in zowel de eigen regio (Brainport regio, technologisch hart van Nederland) als daarbuiten. Onze activiteiten zijn verweven in sterke samenwerking met industrie, overheid en kenniscentra over de hele wereld.

De TU/e richt extra aandacht op maatschappelijke uitdagingen op gebied van Clean Energy, Health en Smart Mobility. In Health werken ongeveer 300 onderzoekers aan gezondheidstechnologie, verspreid over negen faculteiten; de faculteit Biomedische Technologie is zelfs volledig gewijd aan dit onderwerp. Health aan de TU/e richt zich op de specialisatie-gebieden Bio-molecular Health, Image-guided Health, Participatory Health & Wellbeing en Datascience. We zijn toegewijd aan het toepasbaar maken van gezondheidsinnovaties in en voor de mensen in onze samenleving. Onze doelen zijn het gezond houden van mensen, vroege en precieze diagnose, precieze en efficiënte behandeling en gezondheidszorg thuis. Dit doen wij samen met onze partners in de gezondheidszorg, healthtech, zorgverzekeringen en gezondheidsorganisaties.

Voorbeelden van ontwikkelingen aan de TU/e zijn een babyvriendelijk jasje met onzichtbare sensoren om te vroeg geboren baby's te bewaken, het kweken van hartkleppen uit lichaamseigen cellen, het voorzien van zorgprofessionals en patiënten van hun gezondheidsinformatie en digitale hulpinstrumenten, minimaal invasieve robotchirurgie, sensoren voor het continu monitoren van diabetes, en de inzet van real-time beelden tijdens hersenoperaties.

Strategic Area Health

De faculteit Biomedische Technologie wijdt zich aan technologie voor het menselijk lichaam. Hiermee levert de faculteit een belangrijke bijdrage aan onderzoek en onderwijs van de TU/e dat valt onder het Strategic Area Health.

Health is een van de drie Strategic Areas van de TU Eindhoven. In dit area werken alle negen faculteiten samen op het gebied van Health.

Eindhoven University of Technology

Eindhoven University of Technology (TU/e) is an internationally renowned university, specialized in engineering science & technology. We offer high quality research and educational programs and consequently contribute to the success of the technical sciences, the development of technological innovations and the increase in welfare and wellbeing in our own region (Brainport region, technological heart of the Netherlands) and beyond. Our activities are embedded in strong partnerships with industry, governments and knowledge institutes worldwide.

The TU/e focusses on societal challenges in the fields of Clean Energy, Health and Smart Mobility. At our university, about 300 researchers are actively involved in health-technology spread over nine departments; the department Biomedical Engineering is completely devoted to this subject. Health at the TU/e specializes on the focus area’s Bio-molecular Health, Image-guided Health, Participatory Health & Wellbeing and Data Science. We are dedicated to impact: making sure health innovations are applied and used in real life for the benefit of real people. Our goals are keeping people healthy, early and precise diagnosis, precise and efficient treatments and healthcare at home. To obtain these goals, we work in close collaboration with our partners in healthcare, healthtech, health enablers and health beneficiaries.

Examples of developments at the TU/e are a baby friendly jacket with invisible sensors to monitor premature babies, a heart valve constructed of the body’s own cells, providing health professionals and patients with their health information and digital help instruments, minimally invasive robot surgery, sensors for the continuous monitoring of diabetes, and the use of real-time images during brain surgery. 

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: TU/e Strategic Area Health
Website: www.tue.nl/health
Organisatietype: Kennisinstelling
Specialisatie: WO
Bezoekadres: , Eindhoven, Nederland
Postadres: 5600 MB, Eindhoven, Nederland
KvK: 51278871

Social

Publicatiedatum: november 03, 2021

Nederland moet Valorisatie-hotspot van Europa worden

Publicatiedatum: augustus 10, 2021

Moleculair verkeerslicht wijst op infectieziekenten

Publicatiedatum: december 02, 2020

TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht starten kennisalliantie

Publicatiedatum: juni 25, 2020

Kunstmatige huid laat wonden genezen

Publicatiedatum: augustus 28, 2018

Pleyade en TU Eindhoven gaan nauw samenwerken

Publicatiedatum: april 07, 2018

TiU en TU/e bundelen de krachten in de zorg

Publicatiedatum: december 21, 2017

Maarten Steinbuch wint High Tech Piek Award

Publicatiedatum: december 06, 2017

Brabant Robot Challenge krijgt een vervolg

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Marc Kalf
Ecosysteem directeur Health Valley Netherlands
m.kalf@healthvalley.nl
+31622389323

Marc Kalf

Health Valley Partners