Technologie & Zorg Academie (TZA)

De TZA begeleidt bij bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk.

Home Ons netwerk Partners Technologie & Zorg Academie (TZA)

Technologie & Zorg Academie (TZA)

Een innovatieve leerwerk, oefen- en testomgeving

De Technologie & Zorg Academie (TZA) biedt een inspirerende state-of-the-art-omgeving. In een vernieuwende omgeving kunnen studenten, professionals en belangstellenden kennis maken met ontwikkelingen gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. De grondleggers van de TZA zijn: ROC van Twente, Livio, Loohuis Installatietechnieken, Loohuis Communicatie & Beveiliging, Roessingh Research & Development en de Gemeente Enschede. 

Deze partijen zijn ervan overtuigd dan intensieve, regionale samenwerking noodzakelijk is voor de ontwikkelingen, organisatie en uitvoering van nieuwe zorgarrangementen.  Zij trekken samen op in de TZA en het doel is dat ook andere partners vanuit de 3 O's (Onderwijs, Ondernemers en Overheid) actief gaan participeren in de TZA.

Naar de huidige partners

Visie

De zorgvraag zal de komende jaren sterk veranderen: vergrijzing neemt toe en het aantal zorgverleners daalt.  Deze trend heeft grote gevolgen. Samen met zorg- en kennisinstellingen, gemeenten en innovatieve bedrijven richt de TZA zich daarom op technologie en toepassingen die het langer zelfstandig thuis blijven wonen bevorderen.

Schermzorg, thuismetingen, (zorg)robotica, digitale portals, het gebruik van zorgtechnologie groeit explosief. Professionals en zorgorganisaties worden hier steeds vaker mee geconfronteerd en maken er meer gebruik van.  In de communicatie, de praktische uitvoering van zorgverlening en bij het behoud van zelfstandigheid, speelt zorgtechnologie in toenemende mate een rol. Dit vraagt om bijstelling van competenties van huidige en toekomstige professionals. Toekomstbestendige professionals hebben kennis van de technologische actualiteit en kunnen dit in verschillende situaties toepassen. Dat maakt de TZA mogelijk.

Missie

De Technologie & Zorg Academie ziet het als haar maatschappelijke opdracht om in een constant veranderende omgeving ontwikkelen op het gebied van zorg en technologie, die de autonomie bevorderen, te vertalen naar de praktijk. In de TZA worden nieuwe zorgtechnologieën en toepassingen getest en kunnen (aankomende) professionals en burgers hiermee kennismaken én leren werken.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Technologie & Zorg Academie (TZA)
Website: http://www.tza.nu
Organisatietype: Netwerkorganisatie
Specialisatie: Thuiszorg
Bezoekadres: Wethouder Beversstraat 165, 7543 BK, Enschede, Nederland
Postadres: Wethouder Beversstraat 165, 7543 BK, Enschede
KvK: 70370532

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Dorine Pluimers
Innovatiemanager Health Valley Netherlands
d.pluimers@healthvalley.nl
+31651551076

Dorine Pluimers

Health Valley Partners