Home Ons netwerk Partners Uitvaartplan

Uitvaartplan

Wij zijn druk met van alles, druk met plannen, druk met alledaagse dingen, druk met de gezondheid.

Mogen we ook stil staan bij het sterven?

Doel van Uitvaartplan

 1. Verdieping/verrijking van de laatste levensfase.
 2. Bijdrage leveren aan het bewust maken, dat mensen alle persoonlijke wensen t.a.v. hun laatste levensperiode en uitvaart professioneel kunnen laten vastleggen.
 3. Deze wensenlijst kan ruimschoots van tevoren, bij leven en welzijn, worden vastgesteld.
 4. Alle financiële en organisatorische aspecten worden grotendeels vooraf in kaart gebracht.
 5. Doordat zakelijke aspecten en wensen vooraf vastgesteld zijn, ontstaat er ruimte voor een belangrijke kwaliteitsverdieping van het levensproces tijdens de terminale fase voor alle betrokkenen. Meer tijd voor verdriet en afscheid.
 6. Niet alleen de persoon in kwestie, maar ook familie en vrienden staan zo meer centraal in deze belangrijke periode.
 7. Door gebruik te maken van "de blockchain" wordt uw gevoelige informatie op een veilige manier opgeslagen en beheerd.


Wat doet de applicatie van Stervensdruk?

Digitaal vastleggen van uw uitvaartwensen.

Wat zegt de overheid:
In het Burgerlijk Wetboek, boek 4, Erfrecht staat omschreven: “Aan de wil van de overledene moet gehoor worden gegeven”.

In de Wet op de lijkbezorging staat onder andere omschreven:

 1. Na schouwing door een arts, wordt een verklaring van overlijden afgegeven wanneer er sprake is van een natuurlijke dood.
 2. Begraving of crematie van de overledene kan niet plaats vinden zonder een verlof afgegeven door een Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
 3. Op de kist of ander omhulsel van de overledene moet een registratienummer worden aangebracht wat overeenkomt met de bijgevoegde documenten.
 4. Begraving of crematie is niet toegestaan binnen 36 uur.
 5. Uiterste termijn van begraving of crematie is zes werkdagen.

Wat kost een uitvaart gemiddeld?
Voor een algemeen beeld van uw uitvaartkosten kunt u gebruik maken van deze link: Nibud.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Uitvaartplan
Website: www.uitvaartplan.com
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Netwerkorganisatie
Bezoekadres: Bijsterbosmarke 29, 8016 BH, Zwolle, Nederland
Postadres: Postbus 40093, 8004 DB, Zwolle, Nederland
KvK: 72817666

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Dorine Pluimers
Innovatiemanager Health Valley Netherlands
d.pluimers@healthvalley.nl
+31651551076

Dorine Pluimers

Health Valley Partners