Gezondheid en zorginnovatie

topzorg voor uw levenskwaliteit

Home Ons netwerk Partners Ziekenhuisgroep Twente

Ziekenhuisgroep Twente

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo.

Van traditioneel ziekenhuis naar netwerkorganisatie

Wat je belooft, moet je doen. Om onze zeven beloften na te komen moet ZGT zijn organisatie anders inrichten. Op dit moment is ZGT ingericht volgens het traditionele ziekenhuismodel. Dat betekent dat alle typen zorg in één organisatie zijn ondergebracht. Dit model biedt niet langer voldoende de ruimte en flexibiliteit om patiënten ook in de toekomst deskundige en gastvrije zorg te kunnen bieden.

In de komende jaren stapt ZGT af van het traditionele ziekenhuismodel en wordt ZGT steeds meer een netwerkorganisatie. Binnen het traditionele ziekenhuismodel is alles centraal geregeld en kost het veel tijd om een verandering door te voeren. Een netwerkorganisatie bestaat uit een compact, hightech kernziekenhuis met daaromheen kleinere gespecialiseerde klinieken (focusklinieken), waarbij we gebruikmaken van onze ziekenhuislocaties in Almelo en Hengelo. De focusklinieken horen bij ZGT en houden zich aan afgesproken centrale beleidsuitgangspunten zoals bijvoorbeeld het personeelsbeleid, maar hebben tegelijkertijd meer beleidsruimte om invulling te geven aan de specifieke zorg die zij bieden. Hierdoor kan ZGT sneller op veranderingen inspelen waardoor eerder resultaat wordt geboekt. Daarnaast biedt een netwerkorganisatie nieuwe mogelijkheden voor ondernemerschap en innovatie. Ook wordt het gemakkelijker om met andere partijen samen te werken.

Bij een flexibele organisatie die, met innovatie en technologie, inspeelt op veranderingen in de zorg horen gepassioneerde professionals die zich met plezier inzetten om de zorg verder te verbeteren voor patiënten. In het verlenen van deze zorg staat de kwaliteit en veiligheid voorop. ZGT professionals kennen de hoge kwaliteits- en veiligheidseisen die ZGT stelt aan het verlenen van zorg en handelen hier ook naar

Technologische innovatie

De manier waarop wij met elkaar communiceren en samenwerken is de afgelopen jaren sterk veranderd. Thuis houden we met onze smartphone contact met onze familie en vrienden en via onze tablet kopen we steeds meer online. En we vinden online steeds meer informatie over aandoeningen en behandelingen van zorg.

In de zorg bieden nieuwe technieken nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De medewerkers van ZGT kijken nieuwsgierig naar deze ontwikkelingen en vragen zich steeds kritisch af: kan deze techniek een bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening van ZGT?


 

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Ziekenhuisgroep Twente
Website: https://www.zgt.nl
Organisatietype: Zorginstelling
Bezoekadres: Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo
Postadres: Postbus 7600, 7600 SZ Almelo
KvK: 809520060

Social

Health Valley Partners

RSS 2.0