Home Ons netwerk Partners Zorgalliantie

Zorgalliantie

Wie zijn wij

Het programmateam van de Zorgalliantie ontwikkelt in samenspraak met haar participanten het jaarlijkse programma en draagt zorg voor een kwalitatief goede uitvoering van het programma. Het programmateam wordt inhoudelijk ondersteunt door verschillende lectoren met ieder een eigen aandachtsgebied. De Raad van Advies richt zich op de strategische koersbepaling, programmering, financiering en promotie van de Zorgalliantie.

Wat doen wij 

In de basis geeft de Zorgalliantie samenwerkend leren en innoveren vorm in diverse arrangementen voor professionals, leidinggevenden en bestuurders:

  • Leerwerkplaatsen voor professionals en staffunctionarissen
  • Masterclassreeks ‘Bent u er nog in 2016?’ voor bestuurders
  • Masterclassreeks ‘Bent u er nog in 2017?’ voor bestuurders
  • Persoonlijk leiderschap voor leidinggevenden in tijden van transitie (De Verdiepingskamer)
  • De Verhelderingskamer voor allen, om ingewikkelde organisatie- of samenwerkingsvraagstukken te ontrafelen

Alles is erop gericht om de professionaliteit, het innovatie- en samenwerkingsvermogen van de deelnemers uit de praktijk en het onderwijs te vergroten!

Big8

Het model van de BIG8 visualiseert het proces van samen leren, innoveren en kennisdelen. De Zorgalliantie werkt aan het optimaliseren van dit proces, in samenwerking met de participanten uit de regio, lectoren en betrokken opleidingen van de HAN.

  • De Zorgalliantie organiseert creativiteit door de inzet van studenten in leerwerkplaatsen
  • We maken gebruik  van digitale communicatiemiddelen zoals Skype en Facetime voor efficiënt overleg en kennisuitwisseling 
  • Het netwerk werkt ook samen met ondernemers, overheden, verzekeraars en andere regionale netwerken (WZW, Health Valley)
  • We beschikken over een efficiënte programmaorganisatie die gebruik maakt van faciliteiten van de participanten en de HAN


Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Zorgalliantie
Website: http://www.zorgalliantie.nu
Organisatietype: Netwerkorganisatie
Specialisatie: Netwerkorganisatie
Bezoekadres: Groenewoudseweg 1, 6524 TM, Nijmegen, Nederland
KvK: 65508157

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Victor Haze
Innovatiemanager Health Valley Netherlands
v.haze@healthvalley.nl
+31683999327

Victor Haze

Health Valley Partners