Home Ons netwerk Partners Zorgnet Apeldoorn

Zorgnet Apeldoorn

ZorgNet Apeldoorn is onstaan uit initiatieven van de Kerngroep Zorg in Apeldoorn.Met dit beleidsprogramma worden Zorg, IT en het onderwijs in de regio aan elkaar verbonden. Het project langer thuiswonen was het eerste project waarin de kaders zijn geschapen voor betere informatieoverdracht tussen zorgverleners en hun patiënten/cliënten.

Cliënt centraal

Voor degene die kwetsbaar is en in meer of mindere mate afhankelijk is van mantelzorgers uit zijn eigen sociale domein of van zorgaanbieders uit de eerste- of tweede lijn, is het van groot belang dat de verschillende zorgaanbieders snel en doelmatig met elkaar communiceren. Zij vragen om een gelijkwaardige verhouding om mee te kunnen beslissen in hun zorgsituatie. Om dit te kunnen bieden is het van essentieel belang dat alle informatie eerlijk, transparant en in samenhang aanwezig is. Het uitwisselen hiervan dient te gebeuren volgens de wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy van de cliënt. ZorgNet Apeldoorn ontwikkelt in samenwerking met de IT en Zorgsector van Apeldoorn e.o aan een digitale infrastructuur om deze informatie-uitwisseling mogelijk te maken.

Missie ZorgNet Apeldoorn

ZorgNet Apeldoorn (ZNA)  biedt een stabiele en toekomstvaste overleg- en ICT infrastructuur tot op wijkniveau, waarbinnen transmurale zorgcommunicatie gerealiseerd wordt zodanig dat de deelnemende zorgorganisaties kunnen voldoen aan hun behoefte van continuïteit in behandeling en zorg.

Met andere woorden: ZNA levert de technische randvoorwaarden voor een geïntegreerde zorg in samenspraak met de cliënt in zijn eigen wijk.

ZNA houdt zich bezig met de informatie- en  technische standaarden en niet met de praktische uitvoering van de zorg.

Visie ZorgNet Apeldoorn

Apeldoorn e.o  kent een sterke vertegenwoordiging van de IT en de Zorg sector. Met het versterken van deze 2 topsectoren wil de regio een toonaangevende rol spelen in de ontwikkeling van procesinnovatie in de Zorg. ZNA biedt als organisatie de (technische) randvoorwaarden om samenwerking rondom specifieke doelgroepen te bevorderen. Openbaarheid en koppelbaarheid van systemen is in Apeldoorn een belangrijke randvoorwaarde. Het zorgproces en niet de techniek blijft hierin leidend. Het bevorderen van de maatschappelijke innovatie is het doel en het streven is continue zorg (zonder dubbelingen). De ontwikkeling en implementatie geschiedt op basis van co-creatie.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Zorgnet Apeldoorn
Website: http://www.zorgnetapeldoorn.nl
Organisatietype: Netwerkorganisatie
Specialisatie: Netwerkorganisatie
Bezoekadres: Beatrijsgaarde 1, 7329 BK, Apeldoorn, Nederland
Postadres: Beatrijsgaarde 1, 7329 BK, Apeldoorn, Nederland
KvK: 62868535

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Dorine Pluimers
Innovatiemanager Health Valley Netherlands
d.pluimers@healthvalley.nl
+31651551076

Dorine Pluimers

Health Valley Partners