Harry van Dorenmalen

Bestuur

Het bestuur van Stichting Health Valley Netherlands bestaat uit een vertegenwoordiging van diverse partnerorganisaties van het innovatienetwerk.

 • Drs. H.J. (Harry) van Dorenmalen, voorzitter bestuur Health Valley
 • P.J.E. (Pascal) Heynen MSc, directeur Academie Gezondheidszorg Saxion
 • R.J.M. (Rob) Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur Isala
 • R. (Rutger) van Zuidam, lid Raad van Advies Moovd
 • Mw. drs. I.T.J. (Inge) Grimm-Ruiterkamp MBA, Lid College van Bestuur Windesheim
 • Drs. F.J. (Menno) Pistorius, directeur Academie Paramedische Studies Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • J. (Joram) Sjoerts MSc, directeur afdeling Valorisatie Radboudumc / directeur Radboudumc Holding
 • Dr. G. (Gertjan) Bögels, afdelingshoofd Research & Impact Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mw. drs. M.A. (Anne-Miek) Vroom, directeur Stichting IKONE
 • Dr. ir. D. (Dennis) Schipper, managing director Demcon
 • Prof. dr. M.M. (Maroeska) Rovers, wetenschappelijk directeur van het Technisch Medisch Centrum (TechMed Centrum, Universiteit Twente)

Adviseur van het Bestuur

 • Mw. mr. drs. Wendy (E.M.) de Jong, Algemeen directeur Oost NL
Harry Van Dorenmalen (1)

Harry van Dorenmalen

Voorzitter bestuur Health Valley

+31850230562