Terms Scott Graham 5Fnmwej4taa Unsplash

Health Valley Bridgeprijs 2022 Wedstrijdreglement

Thema

Projecten in de zorg waarbij door middel van technologie, zorg dichterbij de eigen leefomgeving wordt gebracht, met als doel om langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Prijs

De winnaar van deze prijs krijgt 15.000 euro. Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsorbijdragen van Menzis en de De Groeiversneller. Het geld dient gebruikt te worden voor het winnende project.

Voorwaarden

Zorgorganisaties kunnen een aanvraag voor de Health Valley bridge prijs indienen die voldoet aan de volgende voorwaarden:  

 1. De aanvraag moet passen binnen het thema: “Projecten in de zorg waarbij door middel van technologie, zorg dichterbij de eigen leefomgeving wordt gebracht, met als doel om langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren.” 
 2. In het project is sprake van een samenwerking tussen een Nederlandse zorgorganisatie en een bedrijf/onderneming (startup, MKB- of grootbedrijf). 
 3. In het project is vanaf de start samengewerkt met zorggebruikers en -professionals.
 4. Het project is al, eventueel in de vorm van een pilot, in praktijk gebracht.
 5. De prijs dient te worden aangewend voor het samenwerkingsproject (inzet of inkoop van uren en/of materialen).
 6. Het project niet eerder de Health Valley Bridge Prijs heeft gewonnen. 
 7. Per organisatie mag maximaal één project ingediend te worden.

Criteria

Bij de beoordeling van de aanvragen worden, in willekeurige volgorde, de volgende criteria gehanteerd. Health Valley behoudt zich hierbij het recht om projecten die niet aan deze criteria voldoen af te wijzen:

 1. Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg;
 2. Het verbeteren van de gezondheid van een populatie (d.w.z. Positieve gezondheid volgens definitie van Machteld Huber); 
 3. Het bevorderen van doelmatige zorg; 
 4. De kans dat het project leidt tot een duurzame economische activiteit voor het bedrijfsleven. 

Jury

De jurering zal plaatsvinden door een panel van 5 personen dat is samengesteld uit het Health Valley partnernetwerk, zijnde:

 • Juryvoorzitter: Harry van Dorenmalen, voorzitter bestuur Health Valley Netherlands
 • Gebruikersperspectief: Hester Rippen, Directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis
 • Langdurige zorg: Brigitte Boon, CEO Academy het Dorp
 • Menzis: Nicole Pijnenburg, Directeur Informatievoorziening
 • De Groeiversneller: Martijn Sijbers, Teammanager Capital Heal

Inschrijven

Inschrijven dient te gebeuren via het formulier op deze website. Het formulier komt vervolgens binnen bij Health Valley waar de inschrijvingen worden verzameld. 

Selectieprocedure

De volgende data zijn van belang:

 • 4 februari 2022:  sluiting inschrijving
 • 16 februari 2022: pitchdag van 09.00-13.00 uur online/onsite (de jury selecteert 3 genomineerden)
 • 16 februari - 16 maart 2022: stemperiode prijs
 • 16 maart 2022: bekendmaking winnaar en prijsuitreiking tijdens het plenaire programma Health Valley Event

Deze winnaar mag een jaar lang de titel ‘Winnaar Health Valley Bridge prijs 2022’ voeren. 

Aanmeldingstermijn

Inschrijven kan tot 4 februari 2022. Daarna sluit de inschrijving en kunnen inzendingen niet meer worden meegenomen in de jurering. 

Health Valley Bridge Prijs 2022 is powered by: 
Health Valley Netherlands  Menzis De Groeiversneller (Oost NL)